Terug
a

authentieke akte

Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, zoals notarissen en rechters. De meeste authentieke aktes zijn notariële aktes, maar een door een bevoegde rechter opgemaakte akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
is bijvoorbeeld ook authentiek. Als authentieke akten worden ook beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, maar waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.

Een authentieke akte levert tussen de partijen bij die akte dwingend bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
op – wat overigens alleen betekent dat het niet genegeerd kan worden, en niet dat geen tegenbewijs van de inhoud van een authentieke akte is toegelaten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op