Sander Schouten

Exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid): hoe ver mag je gaan?

Hoe ver mag je als onderneming gaan in het uitsluiten van aansprakelijkheid voor ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Schorsing van executie bij juridische fout

In een recent vonnis in een executiegeschil werd de tenuitvoerlegging van een ...

Lees verder
Marco Guit

Curator draagt bewijslast bij actio pauliana

De curator heeft bij een faillissement verschillende taken. De voornaamste is ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Pas op met beschuldigingen op het internet

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland over ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Renovatie: grond voor beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte?

Wanneer is een renovatie grond voor voor beëindiging van een huurovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: hyperlinks geen schending auteursrecht maar wel onrechtmatig

Het Hof Amsterdam heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak tussen twee ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Kan makelaar beroep doen op de financiële crisis?

Een makelaar koopt een woning maar kan de koopovereenkomst niet nakomen vanwege ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wanneer verjaart een vordering en hoe kan je verjaring stuiten?

Als je na een lange tijd een openstaande schuld wilt innen, kan het risico bestaan ...

Lees verder
Sander Schouten

Accountant niet aansprakelijk: geen verband tussen schade en schending zorgplicht

Als een accountant zijn zorgplicht schendt, is hij in beginsel aansprakelijk voor ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wanneer is sprake van non-conformiteit van een schilderij?

Onlangs oordeelde het hof Amsterdam in een arrest over de aansprakelijkheid van ...

Lees verder
Marco Guit

Klachtplicht en Weens Koopverdrag: hoe zit het?

De gevolgen van het niet naleven van de keuringsplicht en klachtplicht die zijn ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Heeft de aannemer een waarschuwingsplicht?

Klant is koning, zo luidt het gezegde. Maar als aannemer in de bouw ga je niet ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Kort geding, voorlopige voorziening en de voorzieningenrechter

Een (bodem)procedure bij de rechtbankkan lang duren, soms wel jaren. Soms is een ...

Lees verder
Marco Guit

Is een schuldbekentenis een vaststellingsovereenkomst?

Kan een schuldbekentenis gekwalificeerd worden als vaststellingsovereenkomst, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Moet werkgever overuren uitbetalen na einde contract?

De kantonrechter te Den Bosch deed onlangs uitspraak over de vraag of een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Recht op doorbetaling loon bij non-actiefstelling?

Een werkneemster wordt op non-actief gesteld door haar werkgever omdat zij op ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurders aansprakelijk bij betalingsonwil

De bestuurders van een vennootschap die hebben ingestemd met de overdracht van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
AMS Advocaten

Ontvang de nieuwsbrief van AMS Advocaten in Amsterdam

AMS Advocaten verstuurt periodiek een nieuwsbrief met daarin onder meer een selectie ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: bestuurder persoonlijk aansprakelijk wegens onrechtmatige daad

In een recent arrest van de Hoge Raad werd een bestuurder van een BV persoonlijk ...

Lees verder
Sander Schouten

Bank moet toestemming echtgenoot voor borg goed controleren

Een vrouw heeft de borgtochtovereenkomst die door haar echtgenoot was gesloten ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief