Thomas van Vugt
Huurrecht

Voorschot op huurverhoging eisen in kort geding: het kan!

Om als verhuurder van een bedrijfsruimte een verhoging van de huur te bewerkstelligen, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter beperkt duur concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is niet meer weg te denken uit de arbeidsovereenkomst. ...

Lees verder
Marco Guit

Vermogensbeheerder aansprakelijk voor schade particuliere belegger

Dat beleggen in aandelen niet zonder risico is, weet intussen iedereen. Maar dat ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Reorganisatie: ontslag afgewezen wegens leeftijdsdiscriminatie

Onlangs oordeelde de kantonrechter in Alphen aan den Rijn over de afwijking van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Beledigende e-mails: geoorloofde kritiek of onrechtmatige daad?

Hoe ver mag iemand gaan in zijn kritiek op het UWV? Dat was de vraag in een kort ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter: ontslag op staande voet advocaat nietig

Een advocatenkantoor heeft een advocaat-stagiaire onlangs ten onrechte op staande ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Financiële crisis bankwereld: gewijzigde omstandigheden op het werk?

Een werkgever kan een bestaande arbeidsovereenkomst alleen wijzigen indien er ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Einde huurovereenkomst ondanks onjuiste opzegging?

Recentelijk heeft de rechtbank Arnhem een opmerkelijke uitspraak gedaan in een ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Inschrijving koopovereenkomst beschermt koper

Een koper van een onroerende zaak wordt beschermd indien hij de koopovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Kort gebruik appartement niet strijdig met reglement VvE

In recente modelregelmenten van verenigingen van eigenaren (VvE) staat dat de ...

Lees verder
AMS Advocaten
In de media

Veroordelingen in fraude-zaak Bordeaux Advisory (update)

De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Vastgoedrecht

Uitstel van executoriale verkoop door onjuiste bekendmaking

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden besliste onlangs in een uitspraak ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bank verkoopt woning zonder toestemming: zaakwaarneming?

Bij zaakwaarneming gaat om zaken als het bellen van de glaszetter voor een gesneuvelde ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Klokkenluider bank mocht ontslag nemen en klant informeren

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de arbeidszaak tussen een werknemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vordering is verjaard ondanks verzending van sommatiebrieven

Men denkt vaak dat het sturen van aanmaningen terzake een openstaande schuld voldoende ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer meldt zich ziek via WhatsApp

Eén of twee vinkjes naast een WhatsApp-bericht. Het maakt in een rechtszaak nogal ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wat te doen in een deadlock-situatie tussen aandeelhouders

Veel ondernemingen hebben twee aandeelhouders die elk 50% van de aandelen bezitten. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Benoeming deskundige in ROZ-bepalingen in strijd met wet

Onlangs oordeelde de kantonrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch over ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Publicatieverbod van biografie eisen in kort geding

Van de tientallen uitspraken die de Nederlandse rechters wekelijks doen, halen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Opzegging kredietovereenkomst door bank: schending zorgplicht?

Enige tijd geleden besprak ik een uitspraak waarin de bijzondere zorgplicht van ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief