Marco Guit

Onrechtmatige uitschrijving bestuurder stichting

Het komt in de beste stichtingen voor: onenigheid tussen de bestuurders. Dat het ...

Lees verder
Sander Schouten

Pandrecht vervalt door fout bank: wanprestatie pandgever?

Door een administratieve fout van de bank valt het verpande deposito van pandgever ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Advocaatkosten UWV-procedure gedekt door rechtbijstandsverzekering?

In een recente procedure vorderde een werknemer met een rechtsbijstandverzekering ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Gebruik kengetallen bij begroting bouwwerk: hoe zit het?

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw komt de vraag ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Geen redelijk belang meer bij recht van overpad? Opheffing erfdienstbaarheid mogelijk

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland besloot de rechtbank ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Uitleg geografisch gebied concurrentiebeding: straal of diameter?

In een recente uitspraak stond de vraag centraal of een werkneemster van Parfumerie ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

De verrekeningsbevoegdheid van een huurder bij gebreken: AMS legt uit!

Een huurder van een snackbar heeft last van ernstige lekkages aan het dak. Hij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Leidt aanvaarding van eerder verworpen aanbod tot overeenkomst?

Tijdens de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

BV aansprakelijk voor koopprijs door onbevoegde vertegenwoordiging?

Kan een natuurlijk persoon een BV binden aan een koopovereenkomst als die persoon ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uittreden uit vennootschap onder firma (VOF)? Regel het goed!

Ondernemen is spannend en uitdagend. Maar helaas levert ook het stoppen van een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Berzona-arrest: kan ook een niet-geldvordering steunvordering zijn?

Wil je als schuldeiser het faillissement van een debiteur aanvragen, dan moet ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Beroep op nietigheid VvE-besluit kan niet altijd

Een besluit dat strijdig is met de splitsingsakte van een Vereniging van Eigenaars ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Meest recente versie beslagsyllabus (augustus 2014)

De rechtspraak heeft in augustus 2014 een geactualiseerde versie van de beslagsyllabus ...

Lees verder
Sander Schouten

‘Makkelijke’ uitspraak in conflict aandeelhouders?

Soms gunnen aandeelhouders elkaar het licht niet in de ogen. Welke oplossingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Zuivere aanvaarding nalatenschap, helder of niet?

In een recente zaak vorderde een zorgverzekeraar van erfgenamen (de vrouw en twee ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Inboedelbeslag: ook partner draait op voor schuld

Schuldeisers zijn steeds op zoek naar verhaalsmogelijkheden. In het geval van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag statutair directeur schending van goed werkgeverschap?

Een directeur raakt arbeidsongeschikt door werkgerelateerde stress. Op de dag ...

Lees verder
Willem Timmers

Afbeeldingen op internet auteursrechtelijk beschermd?

Bijna iedereen heeft het weleens gedaan: een afbeelding die je ergens op internet ...

Lees verder
Willem Timmers

Licentie gebruik handelsnaam door zuster-bv: voorkom problemen!

In het bedrijfsleven komt het dikwijls voor dat zusterondernemingen of nevenvestigingen ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder BV stelt eigen salaris vast: mag dat?

In een recente zaak die bij het Hof speelde, had een bestuurder zonder goedkeuring ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief