Thomas van Vugt
Incasso

Beroep op verjaring geldlening: is een aanmaning een stuiting?

In een recente incassoprocedure voerde de schuldenaar aan dat de betreffende vordering ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geen handtekening op leningsakte: toch geldig?

Kan een schuldenaar een beroep doen op het feit dat hij een akte niet heeft ondertekend? ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Exploitatieovereenkomst: verlieslijdende exploitatie overmacht of risico ondernemer?

In een recente uitspraak over de uitleg van een exploitatieovereenkomst stond ...

Lees verder
Marco Guit

Betaling aan een failliet bedrijf: is die terug te vorderen?

Een zorgverzekeraar betaalt na datum faillissement nog een groot bedrag aan een ...

Lees verder
Marco Guit

Tegenvallende omzet bedrijf: dwaling of risico ondernemer?

In een recente procedure vordert een verkoper nakoming van de koopovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Besluit AVA tot ontbinding BV misbruik van recht?

Een onderneming zonder vermogen van enige betekenis kan zonder vereffening worden ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Porsches meegenomen wegens huurachterstand: mag dat?

Een ouderwets staaltje eigenrichting stond centraal in een recente uitspraak van ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Bank aansprakelijk bij foutieve overboeking?

Recentelijk is door de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan over een betaling ...

Lees verder
Marco Guit

Gemeente eist nakoming exploitatieovereenkomst zwembad in kort geding

In een recent kort geding heeft de gemeente Dantumadiel nakoming gevorderd van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beroepsziekte en aansprakelijkheid werkgever: hoe zit het?

In een recent arbeidsgeschil stelde een werknemer zijn werkgever aansprakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aldi moet directeur € 900.000 ontslagvergoeding betalen

Een “plompverloren ontslag zonder enige gegronde kritiek” van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Rechter dwingt huurder tot ontruiming vanwege verhuur via Airbnb

De rechtbank in Amsterdam heeft een huurder die zijn appartement via Airbnb aan ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter: afwijzing zomerrooster van KLM onredelijk

De Ondernemingsraad (OR) van een bedrijf heeft inspraak bij bepaalde besluiten ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Botsende rechten op levering woning: welk recht heeft voorrang?

In een recente uitspraak stond de vraag wie recht had op de levering van een woning: ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Echtgenote onterfd, Leger des Heils ontvangt miljoenen

Na het overlijden van haar 82-jarige zeer vermogende echtgenoot, komt de weduwe ...

Lees verder
Marco Guit

De 403-verklaring: aansprakelijkstelling van moedermaatschappij voor dochter

In grote concerns komt het regelmatig voor dat een moederbedrijf zich aansprakelijk ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rechter: bank moet executieverkoop woning uitstellen wegens misbruik van recht

Onlangs werd bekend dat het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Contactverbod en gebiedsverbod eisen in kort geding

Een pedofiel wordt in zijn strafzaak veroordeeld tot een (gedeeltelijk voorwaardelijke) ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder kantoorruimte kan ontruiming jaren uitstellen

Als een huurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd, kan bij de rechtbank ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Risico’s afdekken bij verkoop via een Escrow: zo werkt het

Twee partijen bij een koopovereenkomst plaatsen een deel van de koopprijs in een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief