3 min lezen

Hof: BN’er mag geen foto’s van zijn kids plaatsen op social media

NL

Een bekende Nederlander die verwikkeld is in een vechtscheiding en hierover uitlatingen deed in de (sociale) media, is door zijn ex-vrouw voor de rechter gesleept. Hij zou in strijd handelen met het verbod om mededelingen te doen van procedures die achter gesloten deuren plaatsvinden. Daarnaast eiste de vrouw verwijdering van de foto’s van hun kinderen die de man op zijn twitteraccount plaatste. Het hof beoordeelt in de uitspraak de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht toe.

 

Uitlatingen door man in weekbladen over vechtscheiding

Bladen als de Story, Weekend en Telegraaf Privé lusten er wel pap van: vechtscheidingen waarbij BN’ers betrokken zijn. De meeste beroemdheden proberen de roddelpers bij dergelijke moeilijke privétijden zoveel mogelijk te mijden, maar niet de hoofdpersoon in dit familierechtdrama. Deze man (bekend van o.m. de slogan Tjakka!) zocht herhaaldelijk zelf de media op en besprak zaken die in de procedure aan de orde waren gekomen zoals de alimentatievordering van zijn ex-vrouw en de omgangsregeling met zijn twee kinderen. Ook plaatste hij foto’s van zijn kinderen op zijn Twitter account en tweette over hen, soms in verband met de vechtscheiding.

Inbreuk op vrijheid van meningsuiting?

De man werd in kort geding veroordeeld zich te onthouden van het doen van mededelingen aan derden, al dan niet via de (sociale) media, over zaken van vertrouwelijke aard. Daarnaast werd hem verboden om zonder toestemming van de vrouw foto’s van de kinderen te plaatsen op voor publiek toegankelijk (sociale) media. De man ging in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
en stelde dat de veroordelingen inbreuk maken op zijn vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Beperking grondrecht: voorzien bij wet en noodzakelijk in democratie

Het Hof is echter met de Voorzieningenrechter van oordeel dat de vrijheid tot het doen van uitlatingen over de echtscheidingsprocedure wordt begrensd door artikel 29 Wetboek van Rechtsvordering (Rv). Hierin is bepaald dat het partijen verboden is aan derden mededelingen doen over zaken die op een terechtzitting met gesloten deuren zijn besproken. Deze vertrouwelijkheid geldt ook na afloop van de zitting. In artikel 10 EVRM is ook expliciet neergelegd dat de vrijheid niet onbegrensd is. De vrijheid van meningsuiting mag worden beperkt als de beperking bij wet is voorzien en deze in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van (o.m.) de bescherming van de rechten van anderen en om verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen. Artikel 29 Rv betreffende de vertrouwelijkheid van procedures achter gesloten deuren is zo’n toelaatbare beperking.

Hof: foto’s op social media schadelijk voor kinderen

Wat betreft de Twitter-foto’s maakt het Hof korte metten met de grieven van de man. Het Hof overweegt dat de man een publieke figuur is waarvoor in de media veel belangstelling is en zo ook voor privéaangelegenheden zoals zijn scheiding. Dit betekent dat bij het plaatsen van beeldmateriaal de kinderen op indringende wijze worden blootgesteld aan publieke belangstelling en dat zij daar nu en, zeker wat de sociale media, ook in de toekomst last van kunnen en zullen hebben. Dat de foto’s een stigmatiserend en schadelijk effect op de kinderen kunnen hebben, blijkt ook het rapport van de Raad voor Kinderbescherming. In dit rapport zijn partijen dan dringend geadviseerd om trachten te voorkomen dat de kinderen in de media worden genoemd of getoond. De man doet nu juist het omgekeerde en terecht dat de vrouw daar zich tegen verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. De veroordelingen blijven in stand.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence