3 min lezen

Rechter: mediacode Koninklijk Huis totaal onbelangrijk

NL

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat de foto’s van een hockeyende prinses Amalia in de Nieuwe Revu uit april 2013 onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
zijn en dus niet hadden mogen worden geplaatst. De Nieuwe Revu moet de foto’s onmiddellijk van haar website halen en € 1.000,– smartengeld aan de prinses betalen. Maar wat vooral opvalt is de wijze waarop de rechter de Mediacode van het Koninklijk Huis compleet van tafel veegt. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt het vonnis.

Publicatie onrechtmatige foto: bodemprocedure

De foto’s die van prinses Amalia zijn genomen laten haar zien tijdens een training op het veld van haar hockey vereniging. De foto’s zijn gemaakt vanaf grote afstand vanaf de openbare weg. Kort na het publiceren van deze foto’s heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aan Nieuwe Revu laten weten dat de publicatie van deze foto’s onrechtmatig is en dat een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
zal worden gestart.

Rechter: mediacode totaal onbelangrijk

De kantonrechter begint zijn oordeel met het uitdrukkelijk van tafel vegen van de mediacode. De mediacode speelt bij het beantwoorden van de vraag of de betreffende foto’s al dan niet onrechtmatig zijn geen enkele rol, aldus de rechter. In dit soort zaken worden twee rechten tegen elkaar afgewogen: gaat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor het recht van vrijheid van meningsuiting? De Mediacode van het Koninklijk Huis is voor de beantwoording van die vraag niet interessant. Het is geen regelgeving en dus wordt er wat de rechter betreft niet aan getoetst. Tot zover de Mediacode.

Auteurswet: opdracht of toestemming voor foto?

Vaststaat dat de foto’s niet in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van prinses Amalia en/of haar ouders zijn gemaakt en dat zij daar ook geen toestemming voor hebben gegeven. In dat geval is openbaarmaking niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van prinses Amalia zich daartegen verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
, zo vloeit voort uit artikel 21 Auteurswet. Onder een redelijk belang valt de bescherming van prinses Amalia tegen inbreuken op haar recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, die door de openbaarmaking van de foto’s is aangetast.

Nieuwe Revu: foto’s algemeen belang

De Nieuwe Revu heeft in de procedure gesteld dat de publicatie van de foto’s een algemeen belang dient. Het blad spreekt over een “public right to know” over hoe prinses Amalia opgroeit en hoe zij wordt opgevoed. Maar de kantonrechter is het hier duidelijk niet mee eens. Het publiek heeft niet het recht om alles van prinses Amalia te weten, ook niet omdat zij toekomstig staatshoofd is. Zij heeft recht op privacy en is niet vogelvrij, waarbij de rechter ook waarde toekent aan het gegeven dat prinses Amalia minderjarig is.

Activiteiten in de privésfeer

De rechter vindt voorts dat het hier gaat om activiteiten in de privésfeer en dat prinses Amalia zich in die omstandigheden onbespied mag wanen. De rechter vindt verder dat een foto van prinses Amalia tijdens een training geen enkel algemeen belang heeft, ook niet omdat ten tijde van de publicatie al bekend was gemaakt dat prinses Amalia deze hobby heeft. De rechter vult nog aan dat de foto’s ook nog eens geen enkele samenhang hebben met de rol die prinses Amalia als toekomstig staatshoofd gaat hebben.

Publicatie onrechtmatig: smartengeld

De rechter is dus al met al van oordeel dat een afweging van de hierboven genoemde belangen meebrengt dat de bescherming tegen het recht van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder weegt dan het recht van vrijheid van meningsuiting. De publicatie van de foto’s zijn dan ook onrechtmatig jegens prinses Amalia. De advocaat van de prinses (en haar ouders) heeft een bedrag van € 1.000,– aan smartengeld geëist en ook dat is toegewezen. Op grond van (artikel 106 van boek 6) van het Burgerlijk Wetboek heeft iemand die in zijn eer of goede naam is geschaad recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. Het gaat hier niet om vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
maar immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence