2 min lezen

reputatieschade

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Wat is reputatieschade?

Een publicatie waarin iemand vals wordt beschuldigd wordt beledigd, tast de eer of goede naam aan van die persoon. Deze schade noemen we reputatieschade. Niet elke publicatie die schadelijk is leidt tot schadeplichtigheid. Reputatieschade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als deze het gevolg is van een onrechtmatige publicatie, smaad of laster.

Een kritisch artikel over iemands wangedrag kan rechtmatig zijn ook al wordt de betrokkene in zijn reputatie geschaad. Of er sprake is van onrechtmatige publicatie wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Berekening schadevergoeding (smartengeld)

Reputatieschade betreft meestal immateriële schade. Het is schade die veroorzaakt is door verdriet, smart of geestelijk gemis. Dit is schade die niet exact in geld kan worden vastgesteld. Daarom heeft de rechter de vrijheid om deze schadevergoeding ‘naar billijkheid’ vast te stellen.

Hoe hoog de vergoeding is hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van de onrechtmatige beschuldiging, de mate van bekendheid van de persoon en de reikwijdte van de gewraakte publicatie.

Een onrechtmatige publicatie in een landelijk dagblad zal meer schade toebrengen aan de reputatie dan in een lokaal huis-aan-huisblad. Ook kan de rechter bij de begroting van de schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, aansluiting zoeken bij de Smartengeldgids. Hierin staan voorbeelden van toegewezen schadevergoedingen gepubliceerd.

Materiële reputatieschade

Soms moet de benadeelde partij kosten maken om reputatieschade te voorkomen of te repareren. Hierbij kun je denken aan het inschakelen van PR-dienstverlening, het plaatsen van advertenties of het informeren van klanten en relaties middels een nieuwsbrief. Deze kosten zijn wel exact vast te stellen en kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen. Dit betreft dan materiële schade.

Advocaat bij reputatieschade

Heeft u schade geleden door een onrechtmatige publicatie of een door smaad of laster? Ons advocatenteam heeft ruime ervaring in procederen op het gebied van schadevergoeding, rectificatie bij onrechtmatige uitlatingen in de media. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence