1 min lezen

laster

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Laster versus smaad

De term laster is vrijwel dagelijks in het nieuws. Vaak gecombineerd met de term smaad, maar wat is laster precies en wat is het verschil met smaad? En wat kan een advocaat doen als er sprake is van laster?

Bij laster gaat het erom dat iemand beschuldigingen over een ander uit in het openbaar, terwijl hij of zij weet of had moeten weten dat die beschuldigingen niet waar zijn. De grens met smaad is soms lastig te trekken. Als je weet dat iets niet waar is dan kan het laster zijn, als je de waarheid vertelt dan kan het nooit laster zijn, maar misschien wel smaad.

Laster is onrechtmatige daad

Laster levert niet alleen een strafbaar feit op, maar ook een onrechtmatige daad. Dat betekent dat het slachtoffer van laster niet alleen via het strafrecht, maar ook via het civielrecht over kan gaan tot het nemen van juridische actie.

Denk aan het eisen van schadevergoeding, rectificatie en/of (bijvoorbeeld als de beschuldiging op internet is gedaan) verwijdering van de beschuldiging. Ook kan in kort geding een verbod worden gevorderd voor de toekomst. Geëist wordt dan dat de dader het op straffe van een flinke dwangsom verboden wordt soortgelijke beschuldigingen in de toekomst nogmaals te uiten.

Nieuws-
brief

Ravel Residence