1 min lezen

smaad

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Wat is smaad?

De term smaad is vrijwel dagelijks in het nieuws. Vaak gecombineerd met de term laster. Maar wat is smaad precies en wat is het verschil met smaadschrift? En wat kan een advocaat doen als er sprake is van smaad?

Aantasting van de eer en goede naam

Smaad is een term die afkomstig is uit het Wetboek van Strafrecht. Het is een uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands naam/reputatie te beschadigen. Door iemand in het openbaar opzettelijk zwart te maken, zonder dat dat noodzakelijk is voor een verdediging, kan strafbaar worden gehandeld. Iemand die door de strafrechter schuldig wordt bevonden aan smaad kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een geldboete van de 3e categorie (in 2016 maximaal € 8.200,-). In de praktijk vallen de straffen echter bijna altijd (veel) lager uit.

Smaad is onrechtmatige daad

Iemand die zich schuldig maakt aan smaad is niet alleen strafrechtelijk aan te pakken, maar ook civielrechtelijk. Smaad levert namelijk niet alleen een strafbaar feit op, maar ook een onrechtmatige daad. Van een onrechtmatige uitlating kan bijvoorbeeld verwijdering of rectificatie worden geëist.

Nieuws-
brief

Ravel Residence