2 min lezen

rectificatie eisen

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Kort geding biedt uitkomst

Iemand die wordt geconfronteerd met een onrechtmatige publicatie of beschuldiging die zijn reputatie schaadt, zal die uitlating zo snel mogelijk verwijderd willen zien. Ook kan de benadeelde in kwestie behoefte hebben aan een duidelijke rectificatie. Een vordering tot rectificatie wordt meestal in een kort geding ingesteld.

De beschuldiging moet onrechtmatig zijn

Op grond van artikel 6:167 Burgerlijk Wetboek kan een geëiste rectificatie slechts worden toegewezen als sprake is van onrechtmatigheid in het kader van een onjuiste of misleidende publicatie. Het begrip publicatie wordt ruim opgevat en kan zien op iedere openbaarmaking, ook die niet in de pers is gedaan (denk bijvoorbeeld aan een mailing van een bedrijf aan haar klanten waarin de concurrent zwart wordt gemaakt).

Inhoud van de rectificatie

Wijst de rechter een vordering tot rectificatie toe, dan zal hij meestal exact aangeven in het vonnis wat de inhoud van deze rectificatie dient te zijn. Ook de wijze waarop de rectificatie geplaatst dient te worden, wordt in het vonnis bepaald. Denk aan de plaats (voorpagina of juist een andere pagina), lettergrootte, et cetera. Meestal wordt aanknoping gezocht bij de door de benadeelde partij ingediende concepttekst voor de rectificatie. De rechter kan de gedaagde overigens ook verbieden om naast de rectificatie commentaar te plaatsen waardoor de rectificatie wordt ontkracht.

Mediarecht advocaat

Onze mediarecht advocaat Thomas van Vugt heeft ruim twintig jaar ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie en smaad en laster. Indien nodig kan hij pijlsnel handelen en bijvoorbeeld een verbod op publicatie of rectificatie in kort geding eisen. Thomas is sterk betrokken bij de zaken van zijn cliënten en werkt graag met korte lijnen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence