2 min lezen

Rectificatie eisen

Vordering tot rectificatie

Iemand die wordt geconfronteerd met een onrechtmatige publicatie die zijn reputatie schaadt, zal de publicatie zo snel mogelijk verwijderd willen zien. Ook kan de benadeelde behoefte hebben aan rectificatie van het artikel. Een vordering tot rectificatie wordt meestal in een kort geding procedure ingesteld. De mediarecht advocaten van AMS hebben ruime ervaring op dit gebied en staan gedupeerden bij van het begin tot het eind.

Rectificatie in kort geding

Op grond van artikel 6:167 Burgerlijk Wetboek kan een geëiste rectificatie slechts worden toegewezen als sprake is van onrechtmatigheid in het kader van een onjuiste of misleidende publicatie. Het begrip publicatie wordt ruim opgevat en kan zien op iedere openbaarmaking, ook die niet in de pers is gedaan (denk aan een mailing van een bedrijf aan haar klanten waarin de concurrent zwart wordt gemaakt). De vraag of een publicatie onrechtmatig is, zal dus eerst beantwoord moeten worden.

Discretionaire bevoegdheid rechter

Als de rechter vaststelt dat de publicatie onrechtmatig is, hoeft hij de vordering tot rectificatie niet automatisch toe te wijzen. Soms heeft de gedaagde (krant, internetforum) al een reactie geplaatst of de benadeelde de gelegenheid geboden op een weerwoord. Ook kan een rectificatieverzoek worden afgewezen als de betreffende publicatie lange tijd terug is geplaatst. Soms kan een rectificatie juist een averechts effect hebben omdat de aandacht dan weer wordt gevestigd op de gewraakte publicatie.

Inhoud rectificatie

Wijst de rechter een rectificatieverzoek toe, dan zal hij meestal exact aangeven in het vonnis wat de inhoud van deze rectificatie dient te zijn. Ook de wijze waarop de rectificatie geplaatst dient te worden wordt bepaald. Denk aan de plaats (voorpagina, andere pagina), lettergrootte, et cetera. Meestal wordt aanknoping gezocht bij de door de benadeelde partij ingediende concept-tekst voor de rectificatie. De rechter kan de gedaagde overigens ook verbieden om naast de rectificatie een redactioneel commentaar te plaatsen waardoor de rectificatie wordt ontkracht.

Mediarecht advocaat bij rectificatie

Indien de pleger van smaad, laster of smaadschrift wordt vervolgd door het OM, kan het slachtoffer ook een vordering tot rectificatie in de strafprocedure indienen. Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, rectificatie en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws brief

Ravel Residence