3 min lezen

Fout advies van fiscalist over huurcontract: schadevergoeding

NL

Een ondernemer liet zich adviseren op een gebied dat eigenlijk niet binnen de expertise van de adviseur lag. Dat ging fout. De ondernemer stelde zijn adviseur en het kantoor waar deze adviseur werkte aansprakelijk voor de door hem geleden schade, en bracht de zaak uiteindelijk voor de rechter. Advocaat ondernemingsrecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

‘Wijze’ raad pakt verkeerd uit

De adviseur was werkzaam als fiscalist bij een gerenommeerd accountancy– en belastingadvieskantoor. Een vaste klant van hem vroeg hem te adviseren en te bemiddelen over een kwestie die betrekking had op een huurovereenkomst. De verhuurder van de ondernemer wilde een hogere huurprijs bedingen, en toen de ondernemer daar niet akkoord mee ging zegde de verhuurder de huurovereenkomst op. Uiteindelijk was de ondernemer genoodzaakt met dezelfde verhuurder een nieuwe huurovereenkomst tegen een veel hogere huurprijs te sluiten.

Adviseur aansprakelijk gesteld voor schade

De fiscalist die bij deze kwestie bemiddelde had verzuimd kennis te nemen van de inhoud van de huurovereenkomst. Als hij dat wel gedaan had hij kunnen zien dat de verhuurder de huurovereenkomst naar de letter van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
helemaal niet kon opzeggen. Die opzegging had de verhuurder dus kunnen worden tegenworpen en had kunnen maken dat de ondernemer niet een nieuwe huurovereenkomst tegen een veel hogere huur had hoeven sluiten. De ondernemer ondervond hier schade van en zijn adviseur aansprakelijk. Hoe oordeelde de rechter hierover?

Aansprakelijkheid adviseur

De rechter moest zich in deze procedure uitlaten over de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een adviseur die zich buiten zijn expertisegebied en dus zonder kennis van zaken toch was gaan adviseren. De rechter vond dat van een adviseur met een expertise op een specifiek gebied ook mag worden verwacht dat de adviseur  wanneer een klant hem benadert met een kwestie die overduidelijk kenmerken vertoont van een andere discipline dat als zodanig erkent. Dat bewustzijn moet dus een rol spelen bij de advisering over de kwestie. Feitelijk zegt de rechter daarmee met zoveel woorden dat een adviseur zich dus goed moet afvragen of hij wel moet adviseren op een gebied buiten zijn eigen expertise.

Adviseur moet schadevergoeding betalen

Doet de adviseur dat niet of onvoldoende, dan kan hij het risico dat daarbij fouten worden gemaakt niet afwentelen op zijn klant met het argument dat dat advies nu eenmaal niet tot zijn expertise behoorde. Er is dan nog steeds sprake van een beroepsfout. De rechter oordeelde in deze kwestie dus dat adviseur en het kantoor waarvoor hij werkte aansprakelijk waren en veroordeelde hen tot betaling van schadevergoeding.

Ken je grenzen als adviseur

Voor adviseurs kan uit deze uitspraak de les worden getrokken dat adviseren buiten het eigen expertisegebied risico’s met zich mee kan brengen. Als ondernemer kan je je evenwel niet grenzeloos achter je adviseur verschuilen. Van een adviseur die werkzaam is bij een bekend en gerenommeerd advieskantoor mag echter wel verwacht worden dat hij terughoudendheid betracht bij advisering op gebieden buiten zijn expertisegebied. De adviseur moet zijn grens kennen en onderkennen.

Advocaat voor aansprakelijkheidsrecht

De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring met het procederen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Voor aansprakelijkheidskwesties kunt u te allen tijde contact opnemen met een van onze advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence