2 min lezen

Rechter: huurovereenkomst opzeggen per e-mail mag wél!

NL

In de wet staat duidelijk dat het opzeggen van een huurovereenkomst alleen via een aangetekende brief of de deurwaarder mag. Maar opzeggen via een e-mailtje moet tegenwoordig toch gewoon kunnen. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Rotterdam.  Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt bespreekt deze opmerkelijke uitspraak.

Opzegging huurovereenkomst per e-mail

Opzeggen per e-mail. Het mag niet volgens de wet, maar de kantonrechter in deze zaak keurt het toch goed. De rechter motiveert zijn beslissing als volgt. In de dagelijkse praktijk wordt het wettelijk vormvoorschrift van opzeggen via een aangetekende brief of een exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
niet (meer) in acht genomen. Daarnaast geeft de wet niet expliciet aan dat overtreding van dit voorschrift nietigheid met zich meebrengt. Opzegging per e-mail voldoet in het huidige communicatieverkeer, aldus de rechter, zeker nu de verhuurder in het huurcontract onder haar contactgegevens het e-mailadres heeft vermeld waarnaar de bewuste e-mail is verzonden.

Advocaat beroept zich op algemene voorwaarden huurovereenkomst

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de huurovereenkomst via e-mail rechtsgeldig kon worden opgezegd. Het beroep van de advocaat van de verhuurder op de bepaling in haar algemene voorwaarden dat een opzegging “uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail)” mag plaatsvinden is onder deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar.

E-mailadres verhuurder in huurovereenkomst

Deze uitspraak zal huurders die geconfronteerd worden met een verhuurder die roept dat de opzegging van de huurovereenkomst per e-mail niet rechtsgeldig is goed van pas kunnen komen. Zorg er wel voor dat je altijd kunt bewijzen dat de verhuurder de e-mail waarin je opzegt ook daadwerkelijk heeft ontvangen. Het is verstandig om het e-mailadres van de verhuurder op te nemen in de huurovereenkomst en bij het verzenden van de e-mail te vragen om een ontvangstbevestiging.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence