3 min lezen

Conservatoir beslag op monstertruck afgewezen

NL

Afgelopen week oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel dat een aantal betrokkenen bij het noodlottige ongeval in Haaksbergen met de monstertruck geen verlof krijgen voor het leggen van conservatoir beslag op de truck. Waarom werd dat verzoek geweigerd? Advocaat gespecialiseerd in beslag en incasso Thomas van Vugt legt uit.

 

 

Toestemming gevraagd voor conservatoir beslag

Verzoekers in deze zaak verzochten, als betrokkenen bij het ongeluk in Haaksbergen tijdens een stuntshow met een monstertruck, via een advocaat de voorzieningenrechter bij verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
toestemming om conservatoir (bewarend) beslag te mogen leggen op de monstertruck ter verzekering van hun vorderingen uit hoofde van schadevergoeding inclusief rente en kosten. Ook vroegen zij toestemming om de truck in gerechtelijke bewaring te geven bij een deurwaarder.

Afdwingen van afgifte specifiek goed

Het doel van conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
is het veiligstellen van bezittingen van een schuldenaar om daarmee een vordering te voldoen of afgifte van een specifiek goed af te dwingen. Om conservatoir beslag te mogen leggen moet in beginsel voorafgaand altijd verlof worden gevraagd aan de voorzieningenrechter. Dit gebeurt aan de hand van een verzoekschrift (ook wel verlofrekest genoemd) ingediend door een advocaat.

Is er een gegronde vrees voor verduistering?

De rechter toetst vervolgens of er sprake is van bestaande vordering waarvan het beloop bepaalbaar is, en in dit specifieke geval (van beslag op een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
, de truck) of er een gegronde vrees is voor verduistering. Er moeten door verzoekers omstandigheden worden aangevoerd waaruit volgt dat er een redelijke verwachting bestaat dat de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
waarop het beslag gelegd zal worden door de schuldenaar aan verhaal worden onttrokken.

Noodzaak beslag ontbreekt: afwijzing verzoek

De rechter overweegt allereerst dat het in dit geval niet onaannemelijk is dat verzoekers enige vordering uit hoofde van schadevergoeding zullen hebben op verweerder (de eigenaar en chauffeur van de truck). De uitkomst van de strafrechtelijke procedure dient echter nog te worden afgewacht. Aangezien desondanks inmiddels duidelijk is geworden dat verzoekers voor hun schade een directe schadeclaim kunnen indienen bij de stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Waarborgfonds Motorverkeer en daarnaast dat verzekeraars van de gemeente en de organisatie van het evenement ook kenbaar hebben gemaakt schade te zullen uitkeren als de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van deze instanties vast komt te staan, ziet de rechter geen directe noodzaak om conservatoir beslag op de truck toe te laten.

Er rust al strafrechtelijk beslag op de truck

De rechter acht daarnaast onvoldoende gesteld waarom er sprake zou zijn van een gegronde vrees voor verduistering. Op de monstertruck rust inmiddels strafrechtelijk beslag en de truck bevindt zich in een depot in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek. De rechter acht verhaalbaarheid van de vordering gezien voornoemde redenen aannemelijk, ziet geen noodzaak voor beslag en wijst het verzoek daarom af.

AMS Advocaten: uw incassospecialist

Heeft u een vordering op een derde en vreest u verduistering of het verdwijnen van een mogelijkheid tot verhaal voordat de vordering (eventueel via een gerechtelijke procedure) kan worden geïncasseerd, dan kan het leggen van conservatoir beslag onder omstandigheden, en indien er wordt voldaan aan verschillende vereisten, zinvol zijn. Heeft u vragen over het leggen van beslag of over opheffing daarvan neem dan gerust contact met ons op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence