Thomas van Vugt

Rechtszaak tegen buren bij onrechtmatige geluidsoverlast

Bijna iedereen heeft ze: buren. Soms wonen die pas op een paar honderd meter afstand ...

Lees verder
Marco Guit

Hoe zijn beschermingsconstructies te ontmantelen?

Als het economisch voor de wind gaat zullen meer ondernemingen zich begeven op ...

Lees verder
Marco Guit

Hoge Raad wijzigt vaste lijn in betalingen rondom faillissement

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad een wijziging aangebracht in de vaste ...

Lees verder
Sander Schouten

Wanneer spreek je van een ontnomen corporate opportunity?

Al eerder besprak ik de corporate opportunity leer (zakelijke kans) en wederom ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindiging arbeidscontract via vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Staatseigendommen met publieke bestemming niet vatbaar voor beslag!

Het volkenrechtelijke beginsel van immuniteit van executie houdt in dat geen beslag ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Uitspraak Hof: Bankgarantie biedt meer zekerheid dan conservatoir beslag

Bij incassozaken wordt vooruitlopend op een vonnis regelmatig conservatoir beslag ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Contract ontbinden, tekortkoming en verzuim: hoe zit het precies?

De wet schrijft voor dat iedere tekortkoming in de nakoming van een contract de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Recht op provisie na einde agentuurovereenkomst? Zo zit het!

Als een agentuurovereenkomst tot een einde komt, moeten er afspraken worden gemaakt ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Uitleg non-concurrentie bepaling volgens Haviltex criterium

Behalve in een arbeidsrelatie worden ook in franchiseovereenkomsten concurrentiebedingen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Verhuurder zegt huur op na huurverlaging: mag dat?

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte beëindigen is lang niet altijd een eenvoudige ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding: werkneemster stelt bizarre eisen aan re-integratie

Een werkgever dient zich in te spannen om een arbeidsongeschikte werknemer te ...

Lees verder
Willem Timmers

Van Gaal eist een ton wegens schending portretrecht

Het is een vast gegeven in Nederland: iedereen heeft een mening over de bondscoach ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schadeclaim voor belastingadviseur bij mislopen fiscaal voordeel

Een belastingadviseur berekent bij de aangifte van een ondernemer de te verwachten ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vennoten VOF ook aansprakelijk voor oude schulden

Nadat de Hoge Raad op 6 februari 2015 had bepaald dat het faillissement van een ...

Lees verder
Marco Guit

Vaststelling dividendbeleid vorderen in kort geding? Het kan!

Onlangs werd een interessante uitspraak gedaan in kort geding. Twee certificaathouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Koopovereenkomst sluiten? Check het handelsregister!

Een koopovereenkomst gesloten tussen ondernemingen kan enkel worden gerealiseerd ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer weigert ander werk te verrichten: mag dat?

Een werknemer wordt geacht het werk te verrichten waarvoor hij is aangenomen. ...

Lees verder
Willem Timmers

Rechtbank: gemeente mag kunstwerk vernietigen

Tussen gemeentebesturen en kunstenaars of architecten worden regelmatig procedures ...

Lees verder
Marco Guit

Het agenderingsrecht: krachtig wapen voor de aandeelhouder

Het recht op agendering kan een krachtige ‘tool’ zijn. Een aandeelhouder kan zo ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief