Sander Schouten

Vervalt een concurrentiebeding na faillissement?

In een recent kort geding tussen zestien werknemers en twee curatoren vorderden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
In de media

Facebook veroordeeld tot verstrekken gegevens vanwege wraakporno

Facebook Nederland en Facebook Ierland (het Europese hoofdkantoor) zijn door de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aanzegverplichting voor werkgevers per 1 januari 2015

Een werkgever heeft met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 januari ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Van fraude verdachte oud-directeur eist opheffing beslag

De van miljoenenfraude verdachte oud-directeur van netbeheerder Rendo heeft in ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Meer materiaal nodig: kosten voor aannemer?

Het komt zeer regelmatig voor dat een aannemer er gedurende het werk achter komt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Als ik win, wie betaalt dan mijn advocaat?

Betaalt de verliezende partij alle advocaatkosten? Deze vraag wordt vaak gesteld ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Betaling geldsom vorderen in kort geding: AMS legt uit!

Als een crediteur in kort geding betaling van een geldsom vordert zal de voorzieningenrechter ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opvolgend werkgeverschap bij overgang van failliete onderneming

Een failliete onderneming wordt nog weleens overgenomen door een ander bedrijf. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitkering rente bij overschot in faillissement?

Bij een faillissement worden de vorderingen van een schuldeiser op de failliet ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Inschrijving merk ROY DONDERS door reclamebureau nietig

Een reclamebureau deponeert zonder instemming of medeweten van Roy Donders het ...

Lees verder
Marco Guit

Advocaat aansprakelijk wegens onzorgvuldige advisering?

De Hoge Raad heeft onlangs een interessant arrest gewezen over de maatstaf die ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet om WhatsApp-berichten werknemer

Een ontslag op staande voet heeft verregaande gevolgen voor een werknemer. Uitgangspunt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Koerswijziging Hoge Raad inzake aansprakelijkheid stille vennoot CV

De functie van een commanditaire vennoot (stille vennoot) in een CV is zeer beperkt: ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Verhuurder gerechtvaardigd verrijkt door vervallen koopoptie

In de wet is bepaald dat hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Verjaring bij gebreken in de oplevering: zo zit het!

Als een aannemer zijn werk niet goed doet en er sprake is van een gebrek in het ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Dwangakkoord schuldsanering: wat kan wel/ niet?

In een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag bekrachtigt het hof een ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Dineren op kosten erflater: stilzwijgende zuivere aanvaarding?

Een erfenis wordt meestal beneficiair door de erfgenamen aanvaard. Dit betekent ...

Lees verder
Marco Guit

Selectieve betaling door faillissement: onrechtmatig of niet?

Een vennootschap betaalde in de aanloop naar haar faillissement een schuld af ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Vordering tot verdeling van een gemeenschap: hoe werkt het?

Mensen die gezamenlijk eigenaar zijn van een goed of goederen zijn deelgenoten ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Hoger beroep mogelijk tegen verlof tenuitvoerlegging Zwitsers vonnis?

Bij de executie van een buitenlands vonnis komt heel wat kijken. Gelukkig zijn ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief