3 min lezen

Tegenvallend aantal leden overgenomen sportschool: schadevergoeding?

NL

Bij de overname van een onderneming wordt de prijs met name bepaald aan de hand van de omzet. De omzet hangt weer af van het aantal klanten. Als koper moet je dan ook een goed beeld krijgen van de exploitatie voordat je de koop sluit. Zo voorkom je teleurstellingen achteraf. Helaas gaat het op dit punt te vaak mis. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak over een geschil rond de overname van een sportschool en het aantal betalende leden.

 

Koper: minder betalende leden dan verwacht

De kopers van een sportschool stelden in een procedure dat de verkoper onjuiste informatie had verschaft met betrekking tot het aantal leden. Volgens hen bleek na de overdracht van de onderneming dat het aantal betalende leden aanzienlijk lager was dan zij op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
mochten verwachten. De kopers hebben hierdoor schade geleden en vorderen een schadevergoeding.

Ledenlijst verstrekt door verkoper voorafgaand aan overname

Het Hof stelt vast dat er door verkoper een lijst is verstrekt voorafgaand aan de koop. Hierop staan ongeveer 1082 leden vermeld. Achter een aanzienlijk deel van de op de lijst genoemde leden staat een opzegdatum vermeld. Volgens het Hof geeft de lijst dus wel een beeld van de exploitatie van de sportschool maar de lijst wekt beslist niet de indruk dat het aantal betalende leden op het moment van de peildatum Het omslagpunt waarop een bestuurder mogelijk onrechtmatig handelde door selectieve betalingen te verrichten voorafgaand aan faillissement.
» Meer over peildatum
peildatum
1082 bedroeg. Sterker, uit deze lijst valt eenvoudigweg op te maken dat het aantal betalende klanten op datum overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
842 bedroeg. Volgens het Hof zijn er geen gronden om te oordelen dat het aantal leden lager ligt dan verkopers op grond van de lijst mochten verwachten. De gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen.

Non-conformiteit bij waardeloze goodwill

In deze zaak had de verkoper geen onjuiste indruk gewekt omtrent het ledenbestand. Maar soms is er wel sprake van non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
: de werkelijke situatie komt niet overeen met hetgeen de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Zo werd in een eerdere zaak een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
betreffende een notarispraktijk partieel ontbonden omdat de goodwill (waarvoor de koper € 600.000 had betaald) waardeloos was. De verkopende notaris bleek een fraudeur en na de overdracht liep de praktijk volledig leeg. Dit kan natuurlijk niet door de beugel.

Tegenvallende omzet of dwaling?

Een tegenvallende omzet is niet altijd te wijten aan verkeerde inlichtingen van een verkoper. Soms is de koper naïef of heeft hij de beschikbare cijfers niet of onjuist geïnterpreteerd. Hoewel een verkoper de resultaten van zijn bedrijf niet al te rooskleurig mag voorstellen, mag hij tot op zekere hoogte wel een positief verkooppraatje houden. Op de koper rust dan ook een zelfstandige onderzoeksplicht naar de bedrijfsresultaten.

AMS Advocaten voor advies bedrijfsovername

Een onderneming kopen is een ingewikkeld proces. Om de meeste risico’s te vermijden is het verstandig om u gedurende het overnameproces juridisch te laten bijstaan. Niet alleen als koper maar ook als verkoper. Voor een verkoper is het net zo belangrijk de positie van de koper goed te onderzoeken, zeker als er sprake is van een gespreide betaling van de koopprijs of earn-out. Een advocaat gespecialiseerd in overnames kan ervoor zorgen dat er effectieve garanties in het overnamecontract worden opgenomen. Bij AMS staan wij regelmatig kopers en verkopers bij in overname en fusie onderhandelingen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence