3 min lezen

Overname van een bedrijf – laat u goed adviseren!

NL

Nu de economie weer aantrekt, zien we dat er meer bedrijfsovernames plaatsvinden. De overname van een bedrijf is zowel voor de koper als de verkoper een belangrijk proces, waarbij helaas ook veel kan misgaan. De meeste geschillen ontstaan omdat partijen zich niet goed laten adviseren of hun afspraken niet duidelijk genoeg op papier (laten) zetten. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit wat er bij een overnameproces allemaal komt kijken en waar de partijen aan moeten denken.

 

Onderhandelingen over een overname

Een bedrijfsovername komt vaak voort uit gesprekken tussen de koper en verkoper die al langere tijd duren. Vaak hebben partijen het gevoel dat zij al verregaand in onderhandeling zijn, terwijl de koper bijvoorbeeld nog helemaal niet weet of het bedrijf dat hij wil kopen inderdaad wel zo goed draait als de verkoper doet voorkomen. Ook de verkoper kan zich nog onvoldoende hebben verdiept in de koper:

  • Is hij wel in staat om het bedrijf te leiden?
  • Hoe wordt er omgegaan met de overgang van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur?
  • Welke afspraken worden er gemaakt over de betaling van de koopprijs?
  • Is de koper wel in staat om de koopprijs over een aantal jaren gespreid te betalen?

De onderhandelingen over een overname kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie fases: verkenning, onderhandelingen die leiden tot de koopovereenkomst en de daadwerkelijke overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
.

Het overnameproces: besprekingen en onderhandelingen

Als een partij een bedrijf wil overnemen, doet hij er goed aan om, nadat hij kennis heeft gemaakt met de potentiële verkoper, zijn financiële- en juridische adviseurs in dit proces te betrekken. De koper zal vertrouwelijke informatie willen verkrijgen, waarvoor de verkoper de koper een geheimhoudingsovereenkomst laat tekenen. Op basis daarvan krijgt de koper soms de gelegenheid om gedurende bepaalde tijd exclusief onderzoek te doen. De wijze waarop dat onderzoek plaatsvindt en de hoeveelheid vragen die hier worden gesteld, zijn later van belang bij de inhoud van de door de verkoper te verstrekken garanties. Bovendien kunnen de financiële adviseurs van de koper de financiële administratie van de onderneming doorlichten en zich een goed beeld vormen van de werkelijke waarde van de onderneming en de potentie daarvan.

De overnameovereenkomst: aandelen of activa

Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten hiervan bekend zijn, gaan partijen vervolgens onderhandelingen aan over de inhoud van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
. De overname van de onderneming vindt meestal plaats in de vorm van een aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelentransactie
. De koper koopt de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in de onderneming die de verkoper hield. Soms is er aanleiding om een transactie op een andere manier vorm te geven, bijvoorbeeld als sprake is van een onderneming die niet door een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
wordt gedreven, maar via een eenmanszaak of een VOF. Dan is vaak sprake van een activa-/passivatransactie, waarbij alle bezittingen en verplichtingen van de onderneming door de koper worden overgenomen. Het opstellen van een goede overnameovereenkomst, met de juiste garanties en voorwaarden is maatwerk. Het verdient aanbeveling dit over te laten aan de specialist, ook als de overname niet zo veel om het lijf heeft.

De afronding van de koop: de closing

Nadat de koopovereenkomst is getekend, duurt het vaak nog enige tijd voordat de transactie is afgerond. Op een meestal vooraf bepaalde datum, die meestal “closing” wordt genoemd, wordt het deel van de koopprijs dat bij overdracht wordt betaald voldaan, en worden de aandelen of de activa juridisch aan de koper geleverd. Daarbij worden vaak ook afspraken geëffectueerd over bijvoorbeeld het terugtreden van de verkoper als bestuurder, het sluiten van een adviesovereenkomst door de verkoper, of anderszins. Meestal vindt closing bij een notaris plaats: aandelen in een BV of NV moeten in Nederland worden geleverd bij notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
.

Advocaat ondernemingsrecht voor bedrijfsovername

AMS Advocaten heeft veel ervaring met bedrijfsovernames en adviseert regelmatig bij dergelijke processen. Wij werken samen met ervaren financieel en fiscaal deskundigen om de overname tot een succes te maken. Neem gerust contact op!

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence