Terug
p

peildatum

Bij een faillissement kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als hij voorafgaand aan het faillissement selectieve betalingen jegens crediteuren heeft verricht. Selectieve betaling is op zich niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
maar er kunnen omstandigheden zijn, die meebrengen dat er onrechtmatig wordt gehandeld door voor faillissement bij de besteding van zijn gelden geen rekening te houden met de (voor)rechten van zijn schuldeisers. Op het moment dat het de bestuurder duidelijk is dan wel moet zijn dat zijn bedrijf niet meer te redden is, is er sprake van een soort omslagpunt. Vanaf dat moment moeten schuldeisers zoveel mogelijk gelijk worden behandeld. Dit moment wordt ook wel het peilmoment of peildatum genoemd.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op