Conservatoir beslag opgeheven wegens schenden informatieplicht!

Onlangs bespraken we in dit blog de nieuwe Beslagsyllabus, een publicatie van de Rechtspraak waarin de praktische uitvoering van de verschillende beslagprocedures staat toegelicht. Ook zijn er eisen opgenomen waaraan een beslagrekest Het verzoekschrift waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen bij een schuldenaar.
» Meer over beslagrekest
beslagrekest
moet voldoen, zoals de eis om de voorzieningenrechter in te lichten over eerder gevoerde (beslag)procedures. In een recente uitspraak kwam de vraag aan de orde of de beslaglegger in haar beslagrekest de voorzieningenrechter wel volledig had ingelicht. Advocaat Thomas van Vugt, gespecialiseerd in beslag- en executiegeschillen, licht toe.

 

Afwikkeling scheiding leidt tot beslaglegging

De partijen in deze zaal kwestie ex-echtgenoten. Na de scheiding waren zij in diverse juridische procedures verwikkeld in verband met de afwikkeling van de echtscheiding. De ex-vrouw heeft op een gegeven moment beslag gelegd op de woning van haar ex-man tot zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
voor de betaling van een vordering van o.m. € 112.000,-. De man heeft in kort geding opheffing van het beslag gevorderd omdat de vordering helemaal niet zo hoog zou zijn, maar slechts € 8.400. De Voorzieningenrechter heeft vervolgens het beslag opgeheven voor zover het beslag dit bedrag van € 8.400 overschrijdt.

Zekerheidstelling door depot bij notaris

Vervolgens heeft de ex-man de vrouw verzocht het (resterende) beslag op te heffen onder zekerheidstelling van € 8.400 (door het storten van dit bedrag bij een notaris). De vrouw gaf geen gehoor aan dit verzoek. Sterker, zij diende een nieuw verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
in bij de kort geding unit, wederom voor een conservatoir beslag voor het bedrag van € 112.000,-. Dit verzoek werd toegewezen en de vrouw legde opnieuw beslag op de woning (naast het nog resterende beslag ter zake van een bedrag van € 8.400).

Verzoek opheffing beslag in kort geding

De man startte een tweede kort geding waarin hij opheffing van de beslagen verzocht. De Voorzieningenrechter overwoog dat de opheffing van een conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
kan worden toegewezen als er summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of als het beslag onnodig is. Ook kan een beslag worden opgeheven als degene onder wie beslag is gelegd voor de vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

Inlichten rechter volledige feiten relevant voor beslissing

In deze zaak achtte de rechter evenwel nog een andere grond aanwezig. Als de beslaglegger niet alle voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid heeft aangevoerd, dan wordt het beslag eveneens opgeheven. Deze opheffingsgrond is van belang omdat de voorzieningenrechter die op een beslagrekest beslist, enkel kan afgaan op het woord van de verzoeker. Een beslagverzoek wordt immers zonder tegenspraak toegewezen (of afgewezen, maar dat gebeurt niet vaak). In de Beslagsyllabus is daarom specifiek opgenomen dat de verzoeker alle lopende en doorlopen procedures die relevant zijn voor een goede beoordeling van de zaak moet melden. Dit betreft ook eerdere beslagprocedures.

AMS Advocaten voor advies over opheffing beslag!

De Voorzieningenrechter die het tweede beslagrekest toewees, was niet op de hoogte dat een andere rechter in een procedure een eerder beslag ter zake dezelfde vordering tussen dezelfde partijen had opgeheven. Niet netjes dus van de ex-vrouw om dit feit niet te melden (en ook een beetje dom want de man kan dit eenvoudigweg aantonen in een nieuwe procedure). Al met al veel verloren tijd en juridische kosten. Het nieuw gelegde beslag van de vrouw wordt natuurlijk wederom afgewezen.

More in Incasso, Procesrecht
Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Meest recente versie beslagsyllabus (augustus 2015)

De rechtspraak heeft onlangs weer een geactualiseerde versie van de beslagsyllabus gepubliceerd. Vorig jaar werd de syllabus verrijkt met groot...

Close