Terug
b

beslagrekest

Het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
te mogen leggen bij een schuldenaar.

Een beslagrekest moet o.m. de aard en omvang van de vordering van de schuldeiser vermelden, de aard van het te leggen beslag, en in sommige gevallen een onderbouwing van de vrees voor verduistering door de schuldenaar. Een beslagrekest moet steeds door een advocaat worden ingediend. In de Beslagsyllabus worden nadere eisen aan een beslagrekest gegeven.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op