Thomas van Vugt
Incasso

Incassowet 2012: dit verandert er

In de Incassowet 2012 is een regeling opgenomen voor de vergoeding van buitengerechtelijke ...

Lees verder
Marco Guit

Aansprakelijkheid notaris bij opstellen overeenkomst

De rechtbank Almelo heeft zich in een kort geding uitgelaten over de vraag of ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: vordering van curator op bestuurder verjaard

Op 4 mei jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over bestuurdersaansprakelijkheid, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toegang tot Ondernemingskamer ingeperkt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de toegang voor aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wetsvoorstel Flex-BV treedt in werking op 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel voor de invoering van de Flex-BV ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geen vergoeding overwerk voor oproepkracht

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Leeuwarden een vordering van een ...

Lees verder
Sander Schouten

Bod zonder financieringsvoorbehoud: bestuurder aansprakelijk

Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de bestuurder ...

Lees verder
Marco Guit

Distributieovereenkomst beëindigen: zo werkt het

De rechtbank Zwolle heeft zich in het kader van een kort geding uitgelaten over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid bij misbruik rechtspersonen

De rechtbank Amsterdam heeft op 2 mei 2012 uitspraak gedaan in een zaak waar het ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste inlichtingen

De laatste tijd zijn er verschillende uitspraken geweest in zaken waarin de vraag ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toelating tot Wsnp met buitenlandse schulden?

De wettelijke regeling over faillissementen is niet geschikt voor natuurlijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Samenwerkingsverband AMS advocaten en Nederlandvve.nl

AMS advocaten is een samenwerkingsverband aangegaan met Nederlandvve.nl. Onze ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Invoering flex BV nog steeds gepland voor 1 juli 2012

Morgen is het vijf jaar geleden (!) dat het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering ...

Lees verder
Marco Guit

Ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard

Het komt in de huidige recessie vaak voor dat vennootschappen buiten faillissement ...

Lees verder
Marco Guit

AMS Advocaten over de consumentenkoop

Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak tussen een professionele ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Algemene voorwaarden in internationale overeenkomsten

Het Burgerlijk Wetboek bevat regels over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schuldbekentenis van stelende werknemer vaak niet rechtsgeldig

De rechtbank Groningen heeft recentelijk geoordeeld dat een schuldbekentenis die ...

Lees verder
Thomas van Vugt
VvE

Geschil in VvE over onderhoud: wat nu?

Voor bepaalde handelingen heeft een appartementseigenaar de medewerking of toestemming ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Vorderingen innen: zo werkt het

Een constante cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde ...

Lees verder
Marco Guit

Kort geding tot dooronderhandelen

We kennen in Nederland het beginsel van contractsvrijheid. Uitgangspunt is dat ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief