Thomas van Vugt
Procesrecht

Recht op inzage van bewijsstukken

In de praktijk valt of staat de uitkomst van een gerechtelijke procedure vaak ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Hoger beroep instellen: zo werkt het

Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Wetsvoorstel: betalingstermijn facturen in wet verankeren

Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig met als doel om betalingstermijnen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

KNB presenteert model-akte voor de flex-bv

Vooruitlopend op invoering van de flex-bv-wetgeving, die mogelijk op 1 juli aanstaande ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Waarom Peter R. de Vries en SBS moordplan niet mogen uitzenden

Onlangs zijn SBS Broadcasting B.V., Endemol Nederland B.V. en Peter R. de Vries ...

Lees verder
Hidde Reitsma
AMS Advocaten

Proefproces KNVB Standaardvoorwaarden van start

De officiële supportersvereniging van AFC Ajax heeft AMS Advocaten in de arm genomen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Alle actualiteiten over het dossier flex-BV

Op onze website is een apart dossier aangelegd over de invoering van de flex-BV. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslagvergoeding bij overgang van onderneming

In een recente uitspraak heeft de rechter geoordeeld dat bij het bepalen van de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pluraliteitsvereiste bij faillissementsaanvraag van de baan?

De Faillissementswet stamt uit 1892 en is dringend aan vernieuwing toe. In de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Prijsbepaling en gedwongen uitkoop bij de flex-BV

Enige tijd terug schreef ik al in een blog dat het zich laat aanzien dat de Wet ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wanneer is een dwangsom verbeurd?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda oordeelde onlangs over de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ontruimingsbescherming voor huurder bedrijfsruimte: zo gaat het in z’n werk

De huurder van kantoorruimte die geconfronteerd wordt met een opzegging van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Wetsvoorstel versterking positie huurder bij renovatie

Op dit moment behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel ter verbetering van de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement van opdrachtgever ZZP’er

De positie van ZZP-ers staat steeds meer in het spotlicht. Veel ZZP-ers waren ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Klachtplicht: tijdig klagen bij gebrek

De rechtbank Dordrecht heeft zich onlangs uitgelaten over een interessante kwestie ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Leegstandschade voor verhuurder bij voortijdige opzegging door curator?

De curator van een failliete verhuurder kan de huurovereenkomst met een maximale ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

De bangalijst: hoe zit het juridisch?

Plotseling was daar de ‘bangalijst’, een nieuw fenomeen onder jongeren. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid verkopend makelaar bij schending zorgplicht

AMS advocaat vastgoedrecht Hidde Reitsma besprak in zijn vorige blog een rechtszaak ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid verkoper bedrijfspand

Op 17 februari 2012 wees de Hoge Raad twee arresten (een tussen koper en verkoper ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bank mag betaalopdracht door gefailleerde gedaan op dag faillietverklaring niet uitvoeren

In een recent geschil tussen een curator en een bank probeert de bank de Hoge ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief