Thomas van Vugt

Dochter eist recht op afscheid overleden moeder in kort geding!

De meeste procedures gaan (uiteindelijk) over de knikkers: de ene partij eist ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Vrouw verzoekt om faillietverklaring ex-man voor een vordering van € 2,79

De faillissementsaanvraag heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een ...

Lees verder
Onno Hennis

Gedwongen overname van aandelen na ontslag als bestuurder, hoe zit dat?

Partijen gaan vaak met mooie plannen met elkaar in zee. Achteraf blijkt de samenwerking ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de O van Onredelijk bezwarende bedingen

Wanneer is een beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend, hoe bepaalt ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Arbeidsrecht

Mag Transavia na veroordeling straatrace arbeidsovereenkomst piloot ontbinden?

Op 16 maart 2016 vond in Loosdrecht een ernstig ongeval plaats tijdens een illegale ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Cherrypicking sociaal plan bij reorganisatie? AMS legt uit!

Bij een reorganisatie komt veel kijken. De wijze waarop de reorganisatie wordt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Toepasselijk huurregime: sprake van ambacht of vrij beroep?

Het Nederlandse huurrecht kent twee soorten bedrijfsruimten met elk aparte regels. ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Arbeidsrecht

Contractuele ontslagvergoeding én transitievergoeding voor werknemer bij ontslag?

Werknemers hebben sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ...

Lees verder
Onno Hennis
AMS Advocaten

Advocaat Onno Hennis betrokken bij Vis Moot in Hong Kong

Afgelopen week vond in Hong Kong de Willem C. Vis Moot East (“Vis Moot”) plaats. ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de N van de NVM-voorwaarden

Diverse brancheorganisaties hebben ten behoeve van gebruik door hun leden algemene ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opleveringsgebreken of schade? Denk aan de klachtplicht!

Na een verbouwing ontstaat onenigheid over het betalen van de facturen. De opdrachtgever ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Arbeidsrecht

2018: vijf wijzigingen in het arbeidsrecht

Per 1 januari 2018 zijn er verschillende regelingen en wetten in het arbeidsrecht ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Doormailen bestanden aan derde: verwijtbaar handelen werknemer?

Tijdens arbeidsconflicten komt het niet zelden voor: een werknemer stuurt -vooruitlopend ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de M van Medewerkingsvervalclausule

Verzekeringsvoorwaarden, bijna iedereen krijgt er een keer mee te maken. Automatisch ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Zilveren Kruis wint opnieuw kort geding tegen frauderende zorgaanbieder

Nadat de fraude bij zorgaanbieder Cleofa was ontdekt, zijn er ook verdenkingen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht terecht ingeroepen door aannemer? 

Als een opdrachtnemer in de clinch ligt met zijn opdrachtgever over de betaling ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Kettingbeding nietig verklaard vanwege beperking grondrecht

Een kettingbeding is een bepaling in een overeenkomst (meestal een koopovereenkomst) ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Executoriaal beslag op aandelen uitwinnen? Procedure beginnen!

Een schuldeiser die zijn vordering wil incasseren zal hiervoor eerst een executoriale ...

Lees verder
Gea Flapper

De L van Langs elektronische weg ter beschikking stellen van algemene voorwaarden

In steeds meer situaties worden overeenkomsten via het internet gesloten. De terhandstelling ...

Lees verder
Marco Guit

Call-optie uitoefenen: hoe werkt dat?

Een call-optie is een recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs de onderliggende ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief