Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de N van de NVM-voorwaarden

Diverse brancheorganisaties hebben ten behoeve van gebruik door hun leden algemene ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opleveringsgebreken of schade? Denk aan de klachtplicht!

Na een verbouwing ontstaat onenigheid over het betalen van de facturen. De opdrachtgever ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Arbeidsrecht

2018: vijf wijzigingen in het arbeidsrecht

Per 1 januari 2018 zijn er verschillende regelingen en wetten in het arbeidsrecht ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Doormailen bestanden aan derde: verwijtbaar handelen werknemer?

Tijdens arbeidsconflicten komt het niet zelden voor: een werknemer stuurt -vooruitlopend ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de M van Medewerkingsvervalclausule

Verzekeringsvoorwaarden, bijna iedereen krijgt er een keer mee te maken. Automatisch ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Zilveren Kruis wint opnieuw kort geding tegen frauderende zorgaanbieder

Nadat de fraude bij zorgaanbieder Cleofa was ontdekt, zijn er ook verdenkingen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht terecht ingeroepen door aannemer? 

Als een opdrachtnemer in de clinch ligt met zijn opdrachtgever over de betaling ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Kettingbeding nietig verklaard vanwege beperking grondrecht

Een kettingbeding is een bepaling in een overeenkomst (meestal een koopovereenkomst) ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Executoriaal beslag op aandelen uitwinnen? Procedure beginnen!

Een schuldeiser die zijn vordering wil incasseren zal hiervoor eerst een executoriale ...

Lees verder
Gea Flapper

De L van Langs elektronische weg ter beschikking stellen van algemene voorwaarden

In steeds meer situaties worden overeenkomsten via het internet gesloten. De terhandstelling ...

Lees verder
Marco Guit

Call-optie uitoefenen: hoe werkt dat?

Een call-optie is een recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs de onderliggende ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geen aanspraak op beëindigingsvergoeding bij weigering andere functie

Bij een reorganisatie dacht een werknemer slim te zijn: hij koos voor vrijwillig ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de K van Klachttermijnen en andere vervalbedingen

“Klachten worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 14 dagen worden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Opschorting huur bij gebreken? Risicovolle strategie!

De huur niet betalen vanwege gebreken aan het gehuurde en zo de verhuurder dwingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Het pingpongspel van stellen en bewijzen bij bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een failliete onderneming kan onder omstandigheden hoofdelijk ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de J van Jurisdictieclausule

“De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd in het geval een geschil wordt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opzegging managementovereenkomst van directeur: AMS legt uit!

Na herstel van ziekte wil een directeur terugkeren naar zijn werd. De vennootschap ...

Lees verder
Gea Flapper

Algemene voorwaarden: de I van Informatieplicht

Wanneer heeft de gebruiker aan zijn wederpartij een redelijke mogelijkheid gegeven ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

403-verklaring: aansprakelijk voor schulden gemaakt door dochter in oprichting?

Het is niet ongebruikelijk dat een moedermaatschappij zich garant stelt voor een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ontruiming in kort geding: terme de grâce voor stilgelegde sexclub

In kort geding een ontruiming van een huurruimte vorderen wegens een betaalachterstand? ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief