Sander Schouten
Arbeidsrecht

Weigeren passende functie na verval eigen functie leidt tot verval transitievergoeding

De hoofdregel is dat iedere werknemer – als de arbeidsovereenkomst op initiatief ...

Lees verder
Sander Schouten

De eerste WHOA-beschikkingen zijn een feit

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. ...

Lees verder
Marco Guit

Eerste uitspraken op basis van Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Per 1 januari 2021 is Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Verkeerd vloeroppervlak op Funda? Zo berekent de rechter de schade!

Makelaars die zijn aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro zijn verplicht om ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor spookfacturen

De rechtbank Overijssel heeft gisteren geoordeeld dat een voormalig bestuurder ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Luchtvaartpersoneel: toepasselijk recht en bevoegde rechter

De arbeidsovereenkomsten van luchtvaartpersoneel, zoals piloten van Ryanair of ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Betaalde snuffelmiddag kan leiden tot (ongewenste) vierde schakel in keten van arbeidsovereenkomsten

Sinds 1 januari 2020 is de ketenregeling weer veranderd. De (nieuwe) ketenregeling ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Welke partij moet bewijzen van wie een handtekening is?

Een recente zaak bij de rechtbank Rotterdam gaat over de vraag (i) welke partij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2021: compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden kleine werkgever

Het is niet vreemd dat vooral kleine werkgevers die kampen met financiële problemen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wanneer is een werknemer verplicht de studiekosten terug te betalen?

In een studiekostenbeding staat onder welke omstandigheden een werknemer (een ...

Lees verder
Lennard Noordzij

De nieuwe Wet franchise – definitief in werking per 1 januari 2021

Tot nu toe was de franchiseovereenkomst niet afzonderlijk in de wet geregeld. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Besluit AVA tot aandelenemissie in strijd met redelijkheid en billijkheid?

Een minderheidsaandeelhouder startte recentelijk een kort geding waarin hij een ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Non-conformiteit bij activa-/passiva-transactie

In een recente zaak twistten partijen voor het Hof Den Haag over (onder andere) ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Hof: boete van € 424.000 wegens niet terugbetalen vordering van € 27.500 niet immoreel

Een boetebepaling in een leningsovereenkomst is doorgaans een effectieve prikkel ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Uitstoting aandeelhouder in kort geding

In een recente uitspraak besloot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Nieuw wetsvoorstel moet valse consumentenbeoordelingen op internet voorkomen: AMS licht toe!

Online shoppen heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen. Van boeken ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Tien klassieke uitspraken over aansprakelijkheid, nummer 6: Nefalit/Karamus

In de loop der jaren deed de Hoge Raad veel baanbrekende uitspraken binnen het ...

Lees verder
Sander Schouten
AMS Advocaten

Gevolgen coronacrisis niet voor rekening werknemer bij berekenen gemiddelde arbeidsomvang

In de horecabranche werken veel werknemers op basis van een oproepovereenkomst. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Is bindend adviseur aansprakelijk voor nadelige gevolgen bindend advies?

Een bindend advies kan alleen worden vernietigd als gebondenheid hieraan in de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Gratis koffie uitdelen aan collega’s komt werknemer duur te staan

Voor corona was het voor vrijwel iedereen doodnormaal om samen met collega’s een ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief