2 min lezen

Bankrekening onterecht geblokkeerd? Zo hef je het beslag op!

NL

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij honderden bedrijven beslag had laten leggen vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik van coronasteun (TVL). In veel gevallen zal een dergelijk beslag terecht zijn gelegd, maar wat nou als een beslaglegging ten onrechte is? Advocaat procesrecht Onno Hennis legt uit hoe je dan van het beslag af komt.

Conservatoir beslag

In Nederland kan een schuldeiser beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van zijn schuldenaar nog voordat hij een procedure aanhangig heeft gemaakt. Het conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
dient ter verzekering van verhaal, maar wordt in de praktijk ook gebruikt om de druk op de schuldenaar op te voeren. Vaak wordt namelijk beslag gelegd op de bankrekening van de schuldenaar. Het gevolg van de beslaglegging is dat de bankrekening geblokkeerd is.

Verlofverlening

Om beslag te kunnen leggen zal de schuldeiser eerst machtiging moeten krijgen van de rechter. Bij een dergelijk verzoek is in beginsel de schuldenaar geen partij. Dat is ook logisch, want indien de schuldenaar van tevoren op de hoogte zou zijn van het aanstaande beslag, dan zou hij waarschijnlijk al het geld van de rekening afhalen.

Verzoekschrift

Hoewel de laatste jaren de rechter verzoeken tot beslaglegging kritischer beoordeelt, is het voor een schuldeiser doorgaans nog steeds vrij gemakkelijk om verlof te krijgen. In het verzoek van de schuldeiser moet hij aan de rechter de deugdelijkheid van zijn vordering aantonen en verder onderbouwen waarop hij beslag wil leggen (en waarom dat proportioneel is). 

Onterecht beslag

Het kan zijn dat het beslag ten onrechte is gelegd. Bijvoorbeeld omdat de schuldenaar een verrekeningsmogelijkheid heeft of omdat de vordering helemaal niet bestaat (of slechts op een andere partij). In een dergelijk geval wordt de schuldenaar onaangenaam verrast doordat hij plotseling geen gebruik meer kan maken van zijn bankrekening. In dat geval zijn er mogelijkheden om daar iets aan te doen.

Ondeugdelijk beslag

Het beslag dient namelijk te worden opgeheven, indien summierlijk blijkt dat het beslag ondeugdelijk of onnodig is. In dat geval kan de schuldenaar de rechter via een kortgeding vragen het beslag op te heffen. In een dergelijk opheffings-kortgeding moet de schuldenaar wel van goeden huize komen. In het kortgeding weegt de rechter namelijk de belangen van de beslaglegger bij instandhouding van het beslag af tegen de belangen van de opheffer. 

Kortgeding

Die belangenafweging zal in grote mate worden bepaald door de relevante feiten en omstandigheden. Echter, in een kortgeding is geen plek voor uitgebreide bewijslevering. Degene die de opheffing vordert zal dus voorshands aannemelijk moeten maken dat het beslag ondeugdelijk of onnodig is. 

AMS Advocaten: uw juridische sparringspartner bij beslag

Bij AMS Advocaten hebben wij uitgebreide ervaring met zowel het leggen van beslag als het voeren van opheffingsprocedures. Wordt u geconfronteerd met een beslag of wilt u beslagleggen, neem dan contact met ons op.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence