3 min lezen

Wees secuur bij het opstellen van een contract; dat voorkomt teleurstelling achteraf

NL

In een zaak die uiteindelijk werd beslist door het Gerechtshof Leeuwarden bleek andermaal dat het essentieel is om bij contractuele afspraken zorgvuldig te zijn. Als de afspraken onvoldoende duidelijk op papier staan, dan leidt dat later onvermijdelijk tot problemen. Advocaat verbintenissenrecht Onno Hennis licht dit toe.

Levering en montage van vakantiehuisjes

De zaak draait om een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
tot het leveren en plaatsen van vakantiehuisjes op een vakantiepark in Friesland. Naar aanleiding van onderhandelingen stuurt een aannemer op een goed moment een brief waarin hij een opdracht bevestigt voor de levering en plaatsing op basis van het uitgangspunt van 102 tuinhuisjes over een periode van drie jaar.

Inhoud brief

In de brief was op onduidelijke wijze geformuleerd hoe de prijs per huisje zou worden berekend. De prijs hing onder meer af van het aantal huisjes dat per levering zou worden afgenomen. Verder stond er in de brief dat reguliere prijsstijgingen zouden worden doorgevoerd. Verder stond er in de brief dat de prijzen vrijblijvend waren en dat prijswijzigingen worden doorberekend. Ook waren de condities van het aanbod gebaseerd op de afname van de 102 tuinhuisjes. Over de levertijden en leverschema’s zouden partijen nog overleg hebben.

Ondertekening voor akkoord

Ondanks dat het op basis van de tekst van de brief niet helemaal duidelijk was wat de afspraken waren, is de brief voor akkoord getekend. De persoon die de brief had ondertekend was echter niet de vertegenwoordigingsbevoegde persoon. De enige persoon die namens de opdrachtgever kon tekenen was weliswaar bij de onderhandelingen geweest, maar zijn broer tekende uiteindelijk de brief.

Afname van 20 huisjes

In de periode van drie jaar zijn er niet 102, maar 20 huisjes geleverd en betaald door de opdrachtgever. Twee weken voor het verstrijken van de contractperiode vordert de opdrachtnemer dat de resterende 82 huisjes (tegen betaling) worden afgenomen, bij gebreke waarvan hij de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
ontbindt en schadevergoeding zal eisen. De opdrachtgever gaat daarin niet mee. Vervolgens legt de opdrachtnemer beslag en begint hij een procedure.

Rechtbank

Bij de rechtbank vordert de opdrachtnemer een schadevergoeding van ruim € 326k. De rechtbank wijst de vordering echter af. Daartoe overweegt de rechtbank dat de brief niet door de bevoegde persoon was ondertekend. Daartoe motiveert de rechtbank dat er geen schijn van volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
was ontstaan, noch dat de overeenkomst zou zijn bekrachtigd door de betalingen.

Hof

De motivering van de rechtbank is wat slecht te volgen, hetgeen waarschijnlijk de reden is geweest voor de opdrachtnemer om de zaak met 10 grieven voor te leggen aan het Hof. Het Hof stelt voorop dat zelfs indien er wel sprake zou zijn van bevoegde vertegenwoordiging eerst de vraag moet worden beantwoord of er wel een overeenkomst tot stand is gekomen. Dat vanwege de devolutieve werking van het appel.

Totstandkoming overeenkomst

Het Hof komt tot de conclusie dat daarvoor onvoldoende gesteld is. Volgens het Hof gaat het in de brief slechts om een vrijblijvende prijsaanbieding per tuinhuisje geldend bij afname van 102 huisjes in 3 jaar. Verder overweegt het Hof dat de conclusie dat de opdrachtgever zich wel zou hebben verplicht tot afname van 102 huisjes ook niet erg voor de hand ligt, nu de verkoop van de huisjes afhankelijk was van de keuze van de kopers op het vakantiepark.

AMS Advocaten: hulp bij opstellen van contracten

Uit de zaak blijkt dat het essentieel is dat afspraken goed worden vastgelegd én dat het verstandig is om na te gaan dat de juiste persoon ondertekent. Neem daarom gerust contact op met een van onze advocaten als u een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
wil opstellen of ondertekenen.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence