volmacht

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan beperkt zijn tot het verrichten van een enkele specifieke handeling – zoals het uitbrengen van een stem – maar kan ook zodanig algemeen zijn dat de gevolmachtigde een algemene bevoegdheid krijgt om de volmachtgever te vertegenwoordigen.

Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend.

Categorieen:
Synoniemen: power of attorney, proxy, machtiging

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op