Hidde Reitsma

Pandhouder kan faillissement panddebiteur aanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gecreëerd over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Domeinnaam: inbreuk of gebruik te kwader trouw?

In populaire domeinnamen vindt nog altijd een levendige handel plaats. Soms kan ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Streep door restschuld in verband met schending zorgplicht?

Onlangs wees de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak betreffende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
In de media

Kort geding tegen Wang géén inkoppertje voor ADO Den Haag

Morgen dient het kort geding tussen ADO Den Haag en grootaandeelhouder Wang Hui ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

In deze zaak krijgen buren onenigheid over een geplaatste dakopbouw. De opbouw ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Beslag van dochter op spullen vader onrechtmatig omdat vordering ontbreekt

Als in het vonnis is bepaald dat een partij iets moet doen op straffe van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en pandrecht: AMS legt uit

Banken vestigen als zekerheid vaak een pandrecht op de voorraad van hun kredietnemers. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

In een recent bouwgeschil wordt de hoofdaannemer door de opdrachtgever aansprakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten

Aandeelhouder Wang als voorzitter van RvC ADO Den Haag geschorst

Gisteren deed de Ondernemingskamer uitspraak in de zaak ADO Den Haag. Aandeelhouder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vaststellingsovereenkomst nietig wegens strijd met goede zeden of openbare orde?

Een erfgenaam verzwijgt het bestaan van enkele bankrekeningen die de erflater ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Dronken werknemer maakt ruzie op kerstborrel: ontslag op staande voet?

In deze periode organiseren werkgevers vaak weer de jaarlijkse kerstborrel. Hoewel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is een allocatiefunctie vereist bij een uitzendovereenkomst?

In een recente cassatieprocedure werd een geschil tussen een onderneming (gedaagde) ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging faillietverklaring; curator nog handelingsbevoegd?

Een onderneming verliest na faillietverklaring (met terugwerkende kracht) de beheers- ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Discussie over gesloten vaststellingsovereenkomst met bank

Recentelijk is door de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Verwijzing naar schadestaat? Leg executoriaal beslag!

Het komt vaak voor dat een procedure als het ware in tweeën wordt geknipt. In ...

Lees verder
Sander Schouten
Huurrecht

Onenigheid over huurbetaling na aankoop van het pand

In deze zaak is onenigheid ontstaan tussen een huurder en de verhuurders van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Smaad, laster en rectificatie

Iedere dag worden ondernemers en personen beschuldigd van allerlei strafbare feiten, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging overeenkomst wegens misbruik van omstandigheden: zo zit het

Een echtpaar voert samen een onderneming en houden beiden aandelen in de BV. Na ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Rechten jegens hoofd-VvE kunnen ondereigenaars alleen gezamenlijk uitoefenen

In deze zaak stond de vraag centraal of een appartementseigenaar die lid is van ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Verjaring bij onjuiste stuiting van vordering: hoe zit het?

Het in de gaten houden van een mogelijke verjaring bij een vordering is cruciaal. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief