Sander Schouten
Arbeidsrecht

Algemeen werkloosheidsfonds: compensatie voor werkgevers

Werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen hebben net ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opvolgend werkgeverschap: wat zijn de criteria?

In een recent arrest van de Hoge Raad wordt het hof op de vingers getikt, omdat ...

Lees verder
Marco Guit

Borgstelling door bestuurder van startup vernietigbaar?

Wil een startup een succes kunnen worden dan is vaak financiering nodig. Soms ...

Lees verder
Marco Guit

Multinational wordt buitenspel gezet bij verkoop aandelen

In deze zaak wil een multinational in landbouwproducten voorkomen dat de prijs ...

Lees verder
Thomas van Vugt

OM ruziet met documentairemakers en start kort geding op

Ook de overheid kan als partij een civielrechtelijk geschil aan de rechter voorleggen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslagaanvraag werkneemster wegens allergie voor hond baas

Een ontslagaanvraag vanwege een arbeidsgeschil komt iedere dag wel langs bij de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pandhouder kan faillissement panddebiteur aanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gecreëerd over ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Domeinnaam: inbreuk of gebruik te kwader trouw?

In populaire domeinnamen vindt nog altijd een levendige handel plaats. Soms kan ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Streep door restschuld in verband met schending zorgplicht?

Onlangs wees de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak betreffende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
In de media

Kort geding tegen Wang géén inkoppertje voor ADO Den Haag

Morgen dient het kort geding tussen ADO Den Haag en grootaandeelhouder Wang Hui ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

In deze zaak krijgen buren onenigheid over een geplaatste dakopbouw. De opbouw ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Beslag van dochter op spullen vader onrechtmatig omdat vordering ontbreekt

Als in het vonnis is bepaald dat een partij iets moet doen op straffe van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en pandrecht: AMS legt uit

Banken vestigen als zekerheid vaak een pandrecht op de voorraad van hun kredietnemers. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

In een recent bouwgeschil wordt de hoofdaannemer door de opdrachtgever aansprakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten

Aandeelhouder Wang als voorzitter van RvC ADO Den Haag geschorst

Gisteren deed de Ondernemingskamer uitspraak in de zaak ADO Den Haag. Aandeelhouder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vaststellingsovereenkomst nietig wegens strijd met goede zeden of openbare orde?

Een erfgenaam verzwijgt het bestaan van enkele bankrekeningen die de erflater ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Dronken werknemer maakt ruzie op kerstborrel: ontslag op staande voet?

In deze periode organiseren werkgevers vaak weer de jaarlijkse kerstborrel. Hoewel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is een allocatiefunctie vereist bij een uitzendovereenkomst?

In een recente cassatieprocedure werd een geschil tussen een onderneming (gedaagde) ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Vernietiging faillietverklaring; curator nog handelingsbevoegd?

Een onderneming verliest na faillietverklaring (met terugwerkende kracht) de beheers- ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Discussie over gesloten vaststellingsovereenkomst met bank

Recentelijk is door de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief