Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen wordt in Latijn aangeduid met “Pacta sunt servanda”, en betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. Met andere woorden: de afspraken die middels een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
 worden gesloten moeten dus worden nagekomen. Als je iets koopt, heb je recht op levering daarvan. Dat geldt natuurlijk ook op Marktplaats, zo blijkt uit een recente uitspraak. Advocaat verbintenissenrecht Rob
ert van Ewijk bespreekt het vonnis.

Koopovereenkomst speedboot komt tot stand via telefoon

De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in deze zaak heeft op 16 januari 2016 zijn speedboot op Marktplaats te koop gezet. Diezelfde dag heeft de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in deze zaak (de koper) diverse keren contact met de verkoper, onder meer via WhatsApp. Op enig moment bereiken ze overeenstemming. Zo schrijft de verkoper “Hij is voor jou voor € 4.650 en ik repareer hem”, waarop de koper antwoordt: “Deal!”, waarmee dus een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
tot stand is gekomen.

Verkoper negeert overeenkomst en verkoopt voor hoger bod

De verkoper krijgt daarna echter steeds meer en hogere biedingen op Marktplaats. Hij deelt dat aan de koper mede, maar de koper geeft aan dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen, en dat hij de verkoper daaraan houdt. De verkoper negeert dat, en schrijft de koper: “Gezien je toon besloten de boot niet meer aan jou te verkopen.” In plaats daarvan verkoopt hij de boot voor een bedrag van € 5.400,- aan een derde.

Koper koopt boot alsnog van een derde

De koper vindt kort daarna alsnog een speedboot op Marktplaats, en betaalt daar een bedrag van € 9.000,- voor. Later blijkt dat het om dezelfde speedboot gaat. Daarom stelt de koper de verkoper aansprakelijk voor het verschil in de aankoopprijs. Volgens koper is dat de schade die hij heeft geleden als gevolg van het niet nakomen van de koopovereenkomst door de verkoper. Omdat de verkoper niet betaalt, dagvaardt de koper hem.

Rechter: verkoper moet schade vergoeden

De rechter is het met de koper eens. De verkoper had de overeenkomst na moeten komen, en omdat hij dat niet deed is hij schadeplichtig. De verkoper wordt daarom door de rechter veroordeeld om het verschil in koopsom (en enkele andere schadeposten) te vergoeden: in totaal, exclusief de proceskosten, een bedrag van € 5.288,-. Zuur voor de verkoper is dus dat hij onder de streep slechts € 112,- uit de verkoop heeft overgehouden.

Meer in Verbintenissenrecht
Usage trademark rights after termination of licensing unlawful?
VOF in gebreke met betalen? Vennoot hoofdelijk aansprakelijk!

Een VOF heeft -in tegenstelling tot een BV- geen afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een schuldeiser ook bij de vennoten...

Sluiten