Hoe incasseer je de VvE-bijdragen na overlijden appartementseigenaar?

Veel VvE’s worden ermee geconfronteerd: niet betaalde servicekosten De kosten die bovenop de kale huur komen.
» Meer over servicekosten
servicekosten
wanneer een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
overlijdt. Het is dan vaak lastig om die te incasseren. Niet alleen omdat het ingewikkeld kan zijn om te achterhalen wie voor de betalingen verantwoordelijk is, maar ook omdat de verantwoordelijken zich niet tot betaling verplicht voelen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk legt uit wat in die situaties kan worden gedaan.

Kunnen erfgenamen de servicekosten betalen?

De eerste stap is om te achterhalen of er erfgenamen zijn. Meestal zijn die er wel (alleen in uitzonderingsgevallen niet), maar ze zijn vaak lastig te vinden. Vervolgens is de vraag hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard, namelijk ‘zuiver’ of ‘beneficiair’ (onder het voorrecht van boedelbeschrijving).

Wie is schuldenaar van ledenbijdragen?

De ledenbijdragen zijn een schuld van de nalatenschap. Als de erfgenamen beneficiair hebben aanvaard, moeten ze de nalatenschap vereffenen en de ledenbijdragen uit de opbrengsten van de nalatenschap voldoen. Als de erfgenamen zuiver aanvaard hebben, dan kan de VvE niet alleen verhaal nemen op de ‘boedel’ van de nalatenschap, maar ook op het privé vermogen van de erfgenamen: door de zuivere aanvaarding zijn die namelijk ook schuldenaar geworden. Dat laatste is bij beneficiaire aanvaarding niet het geval.

Advocaat VvE-recht

De vraag wie in welke hoedanigheid moet worden gedagvaard, moet ook beantwoord worden aan de hand van de vraag of er beneficiair of zuiver aanvaard is. Als er niet goed gedagvaard wordt, dan zal de rechter de vordering afwijzen. De VvE staat dan nog altijd met lege handen, maar heeft dan al wel kosten gemaakt. Het incasseren van ledenbijdragen is dus geen sinecure. Een advocaat kan adviseren als een appartementseigenaar is overleden en de bijdragen niet worden betaald.

Meer in VvE
Rechten jegens hoofd-VvE kunnen ondereigenaars alleen gezamenlijk uitoefenen
Rechten jegens hoofd-VvE kunnen ondereigenaars alleen gezamenlijk uitoefenen

In deze zaak stond de vraag centraal of een appartementseigenaar die lid is van een VvE-ondersplitsing, zijn rechten jegens de...

Sluiten