Thomas van Vugt

Intentieverklaring opstellen? Roep eerst advies in!

Voorafgaand aan een onderhandelingsproces leggen partijen vaak onderhandelingsvoorwaarden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Hof: hotelaanbieding exclusief verborgen kosten is misleidend!

Iedereen kent het verschijnsel: je ziet een hotelaanbieding op internet met een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag van directeur zonder gouden handdruk volgens rechter onredelijk

Een directeur van een sportbond wordt door zijn werkgever ontslagen op grond van ...

Lees verder
Marco Guit

Verstoorde verhouding in AVA en bestuur: enquêteprocedure?

In een recente enquêteprocedure waren de twee aandeelhouders van een onderneming ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Rechter: beroep op exoneratiebeding onredelijk

Het zal je maar gebeuren. Je bent deurwaarder en betekent te laat een huuropzegging ...

Lees verder
Marco Guit

Schuldoverneming? Medewerking schuldenaar vereist!

De voorzieningenrechter deed onlangs een interessante uitspraak over de teruglevering ...

Lees verder
Marco Guit

Oogspecialisten op straat na doorstart ziekenhuis

Bij de doorstart van een failliete onderneming komen veel zaken kijken. Wordt ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging persoonlijke aansprakelijkheidstelling wegens dwaling?

In het zakelijke handelsverkeer verlangen veel geldschieters een vorm van zekerheid ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Bescherm uw bedrijf met concurrentiebeding en geheimhouding!

In een recent hoger beroep eist werkgever Booking dat een ex-werknemer niet bij ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Constructie omzeilen dertiende penning misbruik van recht?

De Hoge Raad wees onlangs een bijzonder arrest. Het ging over het recht op de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Kan rechter contractuele beëindigingsvergoeding matigen?

Een bepaling in een contract waarin partijen afspreken dat ze bij contractsbreuk ...

Lees verder
Willem Timmers

Slaafse nabootsing lolly-display door concurrent onrechtmatig?

In een recent kort geding liepen de gemoederen hoog op tussen twee concurrerende ...

Lees verder
Marco Guit

‘Ontslagen’ muzikant had recht op opzegtermijn

De voorman van een band zegt met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Oproep tot opzeggen lidmaatschap valt verkeerd

Als er sprake is van een onrechtmatige (onjuiste of misleidende) publicatie kan ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbinden arbeidscontract tijdens zwangerschap: mag dat?

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever het dienstverband van een werkneemster ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Rechter: ontruiming Vluchtgarage in winters weer inhumaan

De inmiddels landelijk bekende Vluchtgarage, een door uitgeprocedeerde asielzoekers ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding V&D: rechter moet belangenafweging maken

V&D heeft aangekondigd de lonen van het personeel te willen verlagen wegens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Schorsing van executie in een ontruimingszaak: hoe werkt het?

In een recente procedure was een huurder door de kantonrechter veroordeeld tot ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Rechtspraak publiceert het vonnis tegen ontslagen journalist Trouw

De Rechtspraak heeft het vonnis tegen journalist Perdiep Ramesar, die eind vorig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Veranderingen arbeidsrecht 2015

Op 1 januari is het eerste gedeelte van de aanpassingen uit de Wet werk en zekerheid ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief