Hidde Reitsma
Incasso

Hoger beroep mogelijk tegen verlof tenuitvoerlegging Zwitsers vonnis?

Bij de executie van een buitenlands vonnis komt heel wat kijken. Gelukkig zijn ...

Lees verder
Sander Schouten

Vernietiging door curator bij faillissementspauliana: zo zit het!

De curator heeft in een faillissement de bevoegdheid om bepaalde rechtshandelingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Racesport.nl veroordeeld tot rectificatie wegens inbreuk auteursrecht

Een fotograaf heeft met succes een website aangeklaagd wegens schending van zijn ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Renvooiprocedure bij geschil over vordering: hoe werkt het?

Een debiteur kan soms te maken hebben met een executieveiling van zijn (onroerende) ...

Lees verder
Marco Guit

Contract te vaag? Geen overeenkomst totstandgekomen!

Iedere ondernemer zal zich bewust zijn van het belang om afspraken schriftelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Adviesrecht ondernemingsraad bij reorganisatie: AMS legt uit!

In een recente procedure is Canon op de vingers getikt omdat zij het advies van ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Twee pandrechten op hetzelfde goed: wie heeft voorrang?

Als zekerheid voor een zakelijke kredietlening bij een bank wordt regelmatig een ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Statutaire basis vereist voor boete in VvE recreatiepark

De VvE van Recreatiepark Aqua Horst in Ermelo heeft bij huishoudelijk reglement ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rechtszaak tegen buren bij onrechtmatige geluidsoverlast

Bijna iedereen heeft ze: buren. Soms wonen die pas op een paar honderd meter afstand ...

Lees verder
Marco Guit

Hoe zijn beschermingsconstructies te ontmantelen?

Als het economisch voor de wind gaat zullen meer ondernemingen zich begeven op ...

Lees verder
Marco Guit

Hoge Raad wijzigt vaste lijn in betalingen rondom faillissement

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad een wijziging aangebracht in de vaste ...

Lees verder
Sander Schouten

Wanneer spreek je van een ontnomen corporate opportunity?

Al eerder besprak ik de corporate opportunity leer (zakelijke kans) en wederom ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindiging arbeidscontract via vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Staatseigendommen met publieke bestemming niet vatbaar voor beslag!

Het volkenrechtelijke beginsel van immuniteit van executie houdt in dat geen beslag ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Uitspraak Hof: Bankgarantie biedt meer zekerheid dan conservatoir beslag

Bij incassozaken wordt vooruitlopend op een vonnis regelmatig conservatoir beslag ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Contract ontbinden, tekortkoming en verzuim: hoe zit het precies?

De wet schrijft voor dat iedere tekortkoming in de nakoming van een contract de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Recht op provisie na einde agentuurovereenkomst? Zo zit het!

Als een agentuurovereenkomst tot een einde komt, moeten er afspraken worden gemaakt ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Uitleg non-concurrentie bepaling volgens Haviltex criterium

Behalve in een arbeidsrelatie worden ook in franchiseovereenkomsten concurrentiebedingen ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Verhuurder zegt huur op na huurverlaging: mag dat?

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte beëindigen is lang niet altijd een eenvoudige ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding: werkneemster stelt bizarre eisen aan re-integratie

Een werkgever dient zich in te spannen om een arbeidsongeschikte werknemer te ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief