Vergelijkende reclame: wat mag wel en wat niet?

Het is de nachtmerrie van ieder bedrijf: een concurrent maakt vergelijkende reclame waarbij het eigen merk flink er minder goed (of erger) vanaf komt. Dit overkwam Philips onlangs. Het bedrijf stapte direct naar de voorzieningenrechter om de vergelijkende reclame te verbieden. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Thomas van Vugt legt uit.

‘Tefal nummer 1 in de wereld’

In een aantal reclame-uitingen maakte Tefal ten overstaan van het publiek over Philips een aantal claims. Deze claims luidden onder andere dat een aantal producten van Tefal ‘het snelst & meest efficiënt’ is, dat Tefal ‘world no. 1 in steam generators/stations’ is, en dat Tefal ‘world no. 1 in ironing’ is. Deze claims kwalificeren als ‘vergelijkende reclame-uitingen’ in de zin van artikel 6:194 a lid 1 BW. Philips was hier uiteraard helemaal niet blij mee.

Reclame-uiting mag niet misleidend zijn voor publiek

De rechter oordeelde dat hier inderdaad sprake was van vergelijkende reclame. Deze soort reclame is slechts geoorloofd indien wordt voldaan aan de in artikel 6:194a lid 2 BW opgenomen voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de reclame-uiting niet misleidend voor het publiek mag zijn, maar ook dat de reclame op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
of diensten met elkaar vergelijkt, zoals bijvoorbeeld de prijs. Een gemiddelde consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
moet daarom na kunnen gaan of de vergelijking zakelijk in orde is.

Bewijs achter beweringen moeten getoond worden in reclame

Daarnaast geldt op grond van artikel 6:195 BW dat op degene die de vergelijkende reclame-uiting doet de bewijslast rust om aan te tonen dat de juistheid en/ of volledigheid van de feiten in haar reclame-uitingen zijn vervat of worden gesuggereerd. Dit bracht dus met zich dat Tefal in deze kwestie moest aantonen dat de producten van het bedrijf daadwerkelijk beter zijn.

Claims blijken niet op waarheid te berusten: rectificatieplicht

Tijdens het kort geding werd een aantal onderzoeken besproken. Hierbij werd gekeken naar de daadwerkelijke functie van de apparaten en of dit de claim van Tefal onderbouwde. De rechtbank concludeerde dat dit niet het geval was. Daaruit concludeert de voorzieningenrechter dat Tefal met haar claims misleidende vergelijkende reclames maakt die niet op de waarheid berusten. Op grond hiervan werd Tefal (onder meer) veroordeeld om een rectificatie op haar website te plaatsen om het publiek alsnog op correcte wijze te informeren.

Advocaat voor voorwaarden vergelijkende reclames

Het gebruik maken van vergelijkende reclame kan een mogelijkheid zijn voor een bedrijf om scherp af te steken tegen over de concurrent. Hier zijn dus wel strikte voorwaarden aan gebonden en loopt men wat dat betreft over een dunne lijn. Heeft u problemen of wenst u nadere informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met AMS Advocaten.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht, Verbintenissenrecht
Rotan fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd
Rotan fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd

Bij piraterij en het namaken van producten van een ander, denk je niet meteen aan een rieten fietsmand. Maar ook...

Sluiten