3 min lezen

Misleidende handelspraktijken webwinkel op bol.com

NL

De loombandjes-rage die al enige tijd ons land teistert, leidt tot hevige concurrentie tussen aanbieders van loombandjesproducten. Soms gaat deze concurrentie over de grenzen van wat wettelijk is toegestaan. Zo was ook het geval in een recent kort geding tussen twee webwinkels. Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in handelsnaamrecht bespreekt de uitspraak.

Kort geding wegens onrechtmatig gebruik handelsnaam

Partijen in dit kort geding houden zich beide bezig met de verkoop van loombandjes producten. Eiseres voert als handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’. Eiseres en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
verkopen ook via bol.com. Eiseres heeft gedaagde in kort geding gedagvaard omdat op de bol.com advertentiepagina van gedaagde de handelsnaam TS-Shops is vermeld. Daarnaast is in de productomschrijving van gedaagde de naam Loomfun gebruikt. Er is volgens eiseres sprake van onder meer misleidende handelspraktijk danwel misleidende reclame. Gedaagde voert aan dat wanneer een onderneming een product wil aanbieden op bol.com en dit product al eerder door een andere onderneming is aangeboden, bol.com de naam van deze eerste aanbieder noemt (danwel een link plaatst) in de advertentie van de nieuwe aanbieder. Dat gaat automatisch.

Misleidende handelspraktijk bij onjuiste informatie

Volgens de wet is een handelspraktijk misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
misleidt of kan misleiden, a dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het bestaan en de aard van het praktijk. Verder is een handelspraktijk misleidend als door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verwarring wordt geschapen ten aanzien van –in dit geval van belang- handelsnamen van een concurrent.

Gebruik handelsnaam keuze van gedaagde

Ter zitting heeft de advocaat van gedaagde aangegeven dat zij niet door bol.com is verplicht om de term Loomfun te gebruiken. Volgens gedaagde bevordert het gebruik van de naam ‘Loomfun’ evenwel de verkoop van deze producten. Zij heeft er dan ook bewust voor gekozen om aan te haken bij de productomschrijving van eiseres. Doordat gedaagde de naam Loomfun gebruikt, wordt er door bol.com een link gelegd met TS-Shops en daarom wordt (ook) deze naam in de advertentie van gedaagde vermeld, aldus gedaagde.

Marketing gedaagde leidt tot verwarring

Volgens de rechter wordt door de door gedaagde gekozen manier van marketing verwarring geschapen ten aanzien van de handelsnamen van eiseres. De rechter concludeert dan ook dat er sprake is van een misleidende handelspraktijk en hij veroordeelt gedaagde om binnen twee dagen na betekening van het vonnis al het gebruik van de handelsnamen TS-Shops en/of Loomfun te staken.

Advocaat bij inbreuk handelsnaam

In deze zaak gebruikte gedaagde de handelsnamen van eiseres. Behalve misleidende handelspraktijk had eiseres ook als grond aan haar vordering gelegd inbreuk op haar handelsnaamrecht. De rechter vond echter niet dat gedaagde de handelsnamen ‘Loomfun’ en ‘TS-Shops’ heeft gevoerd. Immers, zo overweegt de rechter, gedaagde heeft deze namen niet ter aanduiding van haar onderneming gebruikt maar (slechts) ter aanduiding van haar producten. Dit acht de Voorzieningenrechter voorshands geen handelsnaaminbreuk. Voor meer informatie over handelsnaaminbreuk en oneerlijke reclame kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence