3 min lezen

Inbreuk handelsnaamrecht door concurrent? Start een kort geding!

NL

Het staat een onderneming vrij om een handelsnaam te voeren die (nagenoeg) gelijk is aan die van een ander, mits er geen verwarring tussen beide ondernemingen te verwachten valt. Drogisterij Frankendaal zal het gebruik van de naam Frankendaal door een accountantskantoor in principe moeten dulden. Maar als de ondernemingen in dezelfde branche en regio werkzaam zijn is de kans op verwarring reëel en liggen de juridische kaarten vaak anders. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak waarin dit het geval was.

Kort geding door inbreuk op handelsnaam

De eisende partij in deze zaak, Bebo Parket, had de onderneming World of Flooring gedagvaard in verband met de door gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, World of Flooring, gebruikte handelsnaam “Bebo Traprenovatie”. Volgens eiseres maakte gedaagde hierdoor inbreuk op haar handelsnaamrechten. Op sommaties van eiseres om dit gebruik te staken ging gedaagde niet in en dus startte zij een kort geding waarin zij een verbod op het gebruik van de naam Bebo Traprenovatie vorderde.

Gelijke handelsnaam mag niet bij verwarringsgevaar publiek

De vordering was gegrond op artikel 5 Handelsnaamwet. Op grond van deze wetsbepaling is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die daarvoor reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de desbetreffende ondernemingen is te duchten in verband met de aard van die ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn.

Bescherming voor onderneming met eerder gebruik

De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat eiseres, Bebo Parket, de naam “Bebo” eerder voerde dan gedaagde zodat eiseres daarom in principe bescherming toekomt op grond van haar handelsnaamrecht. Vervolgens is de vraag of door het gebruik van de naam “Bebo Traprenovatie” door gedaagde verwarring bij het publiek te duchten is. De Voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend.

Gevaar verwarring aanwezig bij zelfde branche en regio

De handelsnamen wijken volgens de rechter slechts in geringe mate af. Zij bevatten namelijk beide het kenmerkende element “Bebo”. Dit onderdeel van de naam is niet beschrijvend, terwijl de achtervoegsels Parket en Traprenovatie dat juist wel zijn. Nu Bebo Parket en Bebo Traprenovatie allebei landelijk adverteren en in dezelfde regio, te weten Twente, zijn gevestigd en zij in dezelfde branche werkzaam zijn, is aannemelijk dat daardoor verwarring is te duchten bij het relevante publiek.

Rechter: traprenovatie- en vloerenbranche direct verwant

Door gedaagde is nog betoogd dat de traprenovatiebranche een andere branche is dan de vloerenbranche en dat eiseres zich niet bezighoudt met traprenovatie maar dit verweer wordt de rechter gepasseerd. Volgens de voorzieningenrechter is trapbekleding een activiteit die direct verband houdt met de handel in en het leggen van vloeren. Dat sprake is van verwarring onder de (potentiële) klanten van eiseres volgt ook uit het feit dat eiseres verschillende malen naar aanleiding van een door Bebo Traprenovatie geplaatste advertentie door klanten is benaderd.

Advocaat bij schending IE-rechten

Gedaagde voert nog aan dat Bebo ook door andere ondernemers, zoals een snackbar en een stratenmakerij, als handelsnaam wordt gebruikt. Dit verweer kan evenmin slagen omdat deze ondernemers in een geheel andere branche en/of regio werkzaam zijn. Gedaagde wordt veroordeeld om het gebruik van de naam Bebo Traprenovatie te staken en voorts om de domeinnaam aan eiseres over te dragen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence