Openbaar dagvaarden voortaan digitaal

Een procedure wordt doorgaans gestart door het uitreiken van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
door de deurwaarder aan de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij. Dat wordt ‘betekenen’ genoemd. Als de gedaagde geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, moet openbaar betekend worden: de deurwaarder laat de dagvaarding dan aan het Openbaar Ministerie en maakt die betekening vervolgens bekend. Vroeger moest die bekendmaking plaatsvinden in een landelijk of regionaal verspreid dagblad. Dat is sinds 1 juli van dit jaar door een wetswijziging veranderd. Advocaat procesrecht Robert van Ewijk bespreekt de wetswijziging.

 

Wetsvoorstel openbare betekening

De gedachte achter openbaar betekenen en de daaraan gekoppelde bekendmaking, is dat de gedaagde partij kennis kan nemen van de dagvaarding en dus van het feit dat er een procedure tegen hem aanhangig is gemaakt. Het is echter maar de vraag of bekendmaking in een landelijke of regionale krant dat doel wel dient. Niet alleen hebben steeds minder huishoudens een krantenabonnement, het is nog onwaarschijnlijker dat een persoon zonder bekende woon- of verblijfplaats wel een krantenabonnement zou hebben. Daarentegen hebben wel steeds meer mensen toegang tot het internet. Daarom is in 2014 het voorstel van wet gedaan om openbare betekening via internet mogelijk te maken. Dat wetsvoorstel is vervolgens aangenomen, waarna het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op 1 juli 2015 is aangepast.

Openbaar betekenen via internet

Door de wetswijziging hoeft de betekening niet meer in de krant bekend gemaakt te worden, maar alleen in de Staatscourant. De Staatscourant is een digitale uitgave van de Rijksoverheid, waarin onder meer – naast vanaf nu dus de openbare bekendmakingen van dagvaardingen – ook wetswijzigingen, wetsvoorstellen, algemeen verbindende voorschriften en vergunningen bekend woden gemaakt. Bekendmaken via de Staatscourant brengt voor de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in een procedure naast gemak, ook een kostenbesparing mee. Een advertentie in een dagblad kan namelijk al snel enkele honderden euro’s bedragen, terwijl bekendmaken in de Staatscourant slechts € 5,- kost. Bovendien is de kans groter dat de gedaagde daadwerkelijk kennis neemt van de dagvaarding zodat hij kan verschijnen in de procedure en verweer kan voeren.

 

More in Procesrecht
Notoire wraker krijgt wrakingsverbod opgelegd door rechter
Eigen beursje: proceskostenveroordeling voor advocaat persoonlijk!

Het uitgangspunt in het burgerlijk procesrecht is dat de procespartij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld wordt veroordeeld in...

Close