Kantonrechter: wettelijke publicatieplicht in erfrecht uit de tijd!

Door Hidde Reitsma in Verbintenissenrecht op 3 minuten leestijd

Kantonrechter: wettelijke publicatieplicht in erfrecht uit de tijd!

In een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter, verzocht een vereffenaar van een nalatenschap de kantonrechter om de opheffing van de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
te bevelen. In de beschikking wijst de kantonrechter dit verzoek toe en ontslaat de vereffenaar van de wettelijke publicatieplicht. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt het pleidooi van deze rechter voor meer modernisering in het erfrecht.

 

 

Publicatieplicht vereffenaar bij nalatenschap

De vereffening van een nalatenschap wordt vooral toegepast als de nalatenschap negatief is. Om te waarborgen dat alle schuldeisers hun vorderingen kunnen aanmelden moet de vereffenaar volgens de wet bepaalde handelingen bekend maken in een landelijk dagblad of de Staatscourant, zoals zijn benoeming, de oproeping van schuldeisers van de nalatenschap, en de neerlegging van de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst. De daarmee gepaard gaande publicatiekosten zijn soms aanzienlijk.

Kantonrechter: publicatie kostbaar en in niemands belang

De Kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vond in een recente zaak – in lijn met diverse meerdere uitspraken van de kantonrechter te Bergen op Zoom – dat publicatie conform de wet in niemands belang is. Er waren geen baten (meer) en omdat de nalatenschap beneficiair is aanvaard, zouden de kosten van een dergelijke publicatie voor rekening van de Staat komen. De Kantonrechter bepaalde dus dat deze (in zijn letterlijke woorden) “kostbare wettelijke voorgeschreven wijze van bekendmaking” niet zal worden voorgeschreven. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze worden geïnformeerd, namelijk via internet. Volgens de rechter biedt het internet iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. En dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.

Bekendmaking via internet beter alternatief?

De rechter gaat nog verder in zijn pleidooi. De bekendmaking van de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
(van opheffing) vindt plaats op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht was ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Daarom zal de vereffenaar worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Afwikkeling nalatenschap: erfgenamen of vereffenaar

De afwikkeling van een nalatenschap is een taak van de erfgenamen. Er ontstaan echter vaak geschillen rond de afwikkeling van de nalatenschap, en ook een executeur-testamentair slaagt er in de praktijk lang niet altijd in een erfenis soepel af te wikkelen. Als het de erfgenamen of de executeur niet lukt een nalatenschap af te wikkelen, kan een advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
de rechtbank verzoeken een onafhankelijke vereffenaar te benoemen. De algemene taakomschrijving van de vereffenaar van een nalatenschap is om als een ‘goed vereffenaar te beheren en te vereffenen’. Zie een uitgebreide omschrijving van de taken van de vereffenaar dit blog.

AMS: advocaat bij vereffening van nalatenschap

AMS Advocaten heeft veel ervaring bij het vereffenen van nalatenschappen, zowel als het een negatieve (failliete) nalatenschap betreft, als ook in andere gevallen zoals in de erfgenamen gezamenlijk niet tot vereffening of afwikkeling kunnen komen, of de erfgenamen onbekend zijn. Indien u vragen heeft over de verdere afwikkeling van een negatieve nalatenschap of van een nalatenschap waarvan de vereffening door de erfgenamen niet vlot, dan kunt u gerust contact opnemen me ons advocatenkantoor.

Blijf op de hoogte: de nieuwsbrief van AMS Advocaten

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Gratis en vrijblijvend uiteraard!
 • * = verplicht veld
 • Hidde Reitsma - Advocatenkantoor AMS Advocaten
  Hidde Reitsma Hidde heeft een brede ervaring opgedaan in de civiele procespraktijk en specialiseerde zich later in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Zijn gevarieerde proces- en adviespraktijk is daar de weerslag van. Volg Hidde ook op Google, LinkedIn of Twitter. Hidde is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
  Volg ons op social media
  Ontvang onze nieuwsbrief
  Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
 • * = verplicht veld
 • Categorieën
  Meer in Verbintenissenrecht
  Zorgplicht kredietverstrekker bij berekening financieringsruimte

  Een bank of kredietverschaffer heeft een zorgplicht heeft ten opzichte van haar klanten. Zij is gehouden haar klanten te waarschuwen...

  Sluiten