3 min lezen

Kantonrechter: wettelijke publicatieplicht in erfrecht uit de tijd!

NL

In een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter, verzocht een vereffenaar van een nalatenschap de kantonrechter om de opheffing van de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
te bevelen. In de beschikking wijst de kantonrechter dit verzoek toe en ontslaat de vereffenaar van de wettelijke publicatieplicht. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt het pleidooi van deze rechter voor meer modernisering in het erfrecht.

 

 

Publicatieplicht vereffenaar bij nalatenschap

De vereffening van een nalatenschap wordt vooral toegepast als de nalatenschap negatief is. Om te waarborgen dat alle schuldeisers hun vorderingen kunnen aanmelden moet de vereffenaar volgens de wet bepaalde handelingen bekend maken in een landelijk dagblad of de Staatscourant, zoals zijn benoeming, de oproeping van schuldeisers van de nalatenschap, en de neerlegging van de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst. De daarmee gepaard gaande publicatiekosten zijn soms aanzienlijk.

Kantonrechter: publicatie kostbaar en in niemands belang

De Kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vond in een recente zaak – in lijn met diverse meerdere uitspraken van de kantonrechter te Bergen op Zoom – dat publicatie conform de wet in niemands belang is. Er waren geen baten (meer) en omdat de nalatenschap beneficiair is aanvaard, zouden de kosten van een dergelijke publicatie voor rekening van de Staat komen. De Kantonrechter bepaalde dus dat deze (in zijn letterlijke woorden) “kostbare wettelijke voorgeschreven wijze van bekendmaking” niet zal worden voorgeschreven. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze worden geïnformeerd, namelijk via internet. Volgens de rechter biedt het internet iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. En dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.

Bekendmaking via internet beter alternatief?

De rechter gaat nog verder in zijn pleidooi. De bekendmaking van de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
(van opheffing) vindt plaats op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht was ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Daarom zal de vereffenaar worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Afwikkeling nalatenschap: erfgenamen of vereffenaar

De afwikkeling van een nalatenschap is een taak van de erfgenamen. Er ontstaan echter vaak geschillen rond de afwikkeling van de nalatenschap, en ook een executeur slaagt er in de praktijk lang niet altijd in een erfenis soepel af te wikkelen. Als het de erfgenamen of de executeur niet lukt een nalatenschap af te wikkelen, kan een advocaat de rechtbank verzoeken een onafhankelijke vereffenaar te benoemen. De algemene taakomschrijving van de vereffenaar van een nalatenschap is om als een ‘goed vereffenaar te beheren en te vereffenen’. Zie een uitgebreide omschrijving van de taken van de vereffenaar dit blog.

AMS: advocaat bij vereffening van nalatenschap

AMS Advocaten heeft veel ervaring bij het vereffenen van nalatenschappen, zowel als het een negatieve (failliete) nalatenschap betreft, als ook in andere gevallen zoals in de erfgenamen gezamenlijk niet tot vereffening of afwikkeling kunnen komen, of de erfgenamen onbekend zijn. Indien u vragen heeft over de verdere afwikkeling van een negatieve nalatenschap of van een nalatenschap waarvan de vereffening door de erfgenamen niet vlot, dan kunt u gerust contact opnemen me ons advocatenkantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence