vereffening

Vereffening kan betrekking hebben op de liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
van een ontbonden rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
of op de afwikkeling van een nalatenschap. Bij de vereffening van een ontbonden rechtspersoon worden alle rechten en zaken te gelde gemaakt, lopende verplichtingen afgewikkeld en -bij een positief eindsaldo- de baten uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Bij de (lichte) vereffening van een nalatenschap wordt -kort samengevat- de nalatenschap (door de vereffenaar) in kaart gebracht (boedelbeschrijving), worden schuldeisers betaald en eventueel positief saldo wordt uitgekeerd aan erfgenamen.

Categorieen: ,

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op