Terug
v

vereffening

Vereffening kan betrekking hebben op de liquidatie De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.
» Meer over liquidatie
liquidatie
van een ontbonden rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
of op de afwikkeling van een nalatenschap. Bij de vereffening van een ontbonden rechtspersoon worden alle rechten en zaken te gelde gemaakt, lopende verplichtingen afgewikkeld en -bij een positief eindsaldo- de baten uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Bij de (lichte) vereffening van een nalatenschap wordt -kort samengevat- de nalatenschap (door de vereffenaar) in kaart gebracht (boedelbeschrijving), worden schuldeisers betaald en eventueel positief saldo wordt uitgekeerd aan erfgenamen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op