Terug
l

liquidatie

De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming.

Het liquideren is de voornaamste taak van de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
: het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan. Een failliete onderneming blijft bestaan totdat de liquidatie is afgewikkeld. Een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
zal dan de aanduiding “in liquidatie” achter zijn bedrijfsnaam moeten voeren om aan te geven dat het bedrijf failliet is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op