Gea Flapper
Mediarecht

Valse review? Google verplicht NAW-gegevens af te geven

Veel bedrijven hebben te kampen met valse recensies op Google. Het plaatsen ervan ...

Lees verder
Gea Flapper

Producent aansprakelijk voor gebrekkige soldeermachine

Een product vliegt na gebruik in brand. Het bedrijfspand en de daaraan verbonden ...

Lees verder
Gea Flapper

Aanvangstermijn verjaringstermijn bij faillissement

De Deutsche bank adviseert twee compagnons te gaan beleggen in tulpenbollen. De ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof geeft H&M gelijk in de strepenoorlog met Adidas!

Al 23 jaar zijn Adidas en H&M in een strijd verwikkeld over ‘strepen’. ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Heropening vereffening ontbonden vennootschap

De ontbinding van een rechtspersoon kan op verschillende manieren plaatsvinden. ...

Lees verder
Marco Guit
AMS Advocaten

Opheffing beslag onder voorwaarde van afgifte bankgarantie: zo zit het!

Als er door een crediteur beslag wordt gelegd op de bankrekeningen van een onderneming, ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Statuten SP bieden ruime mogelijkheden voor opzegging of ontzetting in geval van fysiek geweld

Een gemeenteraadslid van de SP is door het bestuur geschorst vanwege “fysieke

Dat blijkt uit de statuten van de politieke partij, die AMS Advocaten bestudeerde.

...
Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet: vergeet de herplaatsing (binnen het concern) niet

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst enkel opzeggen als daar een redelijke ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Auteursrecht op foto’s: wanneer kan auteursrecht worden geclaimd?

Op het internet zijn veel foto’s beschikbaar. Soms worden deze zonder toestemming ...

Lees verder
Marcus Wester
Vastgoedrecht

Burenruzie: coniferenhaag kwalificeert niet als muur

In een klassieke burenruzie over de vraag of de erfafscheiding in de vorm van ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Schending van de waarheidsplicht komt aannemer duur te staan

Het ligt voor de hand dat procespartijen in civiele procedures de waarheid moeten ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Anti-ronselbeding: wel of niet geldig bij contract voor bepaalde tijd?

Volgens artikel 7:653 BW mag de werknemer die een contract voor bepaalde tijd ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Artikel 7:653 BW ook van toepassing op een anti-ronselbeding?

In een arbeidsovereenkomst kan een anti-ronselbeding worden opgenomen. In dit ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Hof: NRC mag toch naam hoogleraar vermelden in #metoo-artikel!

In dit blog bespraken wij eerder dit jaar de uitspraak in kort geding tussen NRC ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Bestuurder aansprakelijk voor aanvragen faillissement zonder goedkeuring van aandeelhouders

De Hoge Raad oordeelde in een belangrijk arrest dat een bestuurder aansprakelijk ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet: beëindig een slapend dienstverband nog vóór 1 januari 2020

Tot voor kort hielden werkgevers het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

De belangenafweging bij toepassing van een eenzijdig wijzigingsbeding

In een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, ...

Lees verder
AMS Advocaten
In de media

Bram Moszkowicz failliet verklaard, Marco Guit benoemd tot curator

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag AMS advocaat Marco Guit benoemd tot ...

Lees verder
Gea Flapper

Aansprakelijkheid uitgesloten, maar toch aansprakelijk

Advocaat aansprakelijkheid Gea Flapper bespreekt de situaties wanneer een gebruiker ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Vijf opvallende ontslagzaken in 2019

We mogen alweer bijna aanschuiven voor een kerstdiner en het nieuwe jaar inluiden. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief