Door corona kortgeding per telefoon: te laat doorgeven van telefoonnummer betekent verstek

In verband met de corona-crisis verlopen ook de procedures bij rechtbanken heel anders dan normaal. Zo wordt in civiele kortgedingprocedures in de regel altijd een mondelinge behandeling gehouden. Dat dat nu anders is, volgt uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Advocaat ondernemingsrecht Hein Hoogendoorn legt uit.

Loonvordering

In de onderhavige procedure ging het om een werknemer die een loonvordering op zijn werkgever had in verband met onbetaald gelaten salaris. Om zo snel mogelijk over een titel te komen te beschikken, maakte deze werknemer een kortgeding aanhangig. Hij vorderde in dat kortgeding betaling van het achterstallige salaris.

Speciale ‘corona-aanzegging’ in dagvaarding

Normaal gesproken wordt een partij in een kortgeding- dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
opgeroepen om op een bepaalde datum (en tijdstip) voor een mondelinge behandeling op de rechtbank te verschijnen. Door de corona-maatregelen is er echter van dit uitgangspunt afgeweken en kunnen zittingen in civiele kortgedingen nu ook telefonisch plaatsvinden. In de dagvaarding stond in dit geval via een officiële aanzegging precies uitgelegd wat er van de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij verwacht werd. In deze specifieke kwestie vermeldde de dagvaarding daarover het volgende:

“LET OP: in verband met de corona-crisis zijn de rechtbanken gesloten. U kunt dus NIET op het hierboven genoemde adres verschijnen. De behandeling van de zaak zal PER TELEFOON gebeuren. U zult op de genoemde datum en tijd door de rechtbank worden opgebeld. Wilt u vóór 30 maart 2020 doorgeven op welk telefoonnummer u bereikbaar bent? U kunt dat doorgeven aan de rechtbank op nummer (…) of via e-mail (…). De rechtbank wil ook graag een correspondentieadres of mailadres van u ontvangen, zodat u bereikt kunt worden als dat nodig is.”

Telefoonnummer niet doorgegeven? Verstek

In dit geval zou er dus geen reguliere zitting op de rechtbank plaatsvinden, maar zou de zaak alleen telefonisch behandeld worden. De gedaagde partij had in deze procedure echter verzuimd zijn telefoonnummer op de voorgeschreven wijze aan de rechtbank door te geven. De voorzieningenrechter achtte zich om die reden niet in staat om in contact te treden met de gedaagde en verleende verstek. Dat betekende in dit geval dat de vorderingen van de werknemer, omdat deze de voorzieningenrechter niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
voorkwamen, bij verstek werden toegewezen.

Afwijkende procedures door corona-maatregelen

In dit specifieke geval leidde het enkel niet tijdig doorgeven van een telefoonnummer dus al tot een veroordeling bij verstek. Het valt ook niet uit te sluiten dat als er wel een telefoonnummer zou zijn doorgegeven, maar er bijvoorbeeld niemand opnam, dan ook verstek zou zijn verleend. Doordat procedures door de corona-maatregelen sterk kunnen afwijken van de normale gang van zaken, is grote oplettendheid geboden. Het verdient dus absoluut de aanbeveling om ambtelijke stukken van deurwaarders, zoals dagvaardingen, goed na te lopen op speciale aan de corona-crisis aangepaste regels en u zo nodig daarover ook tijdig te laten adviseren.

Meer in Procesrecht
waarheidsplicht valse factuur
Schending van de waarheidsplicht komt aannemer duur te staan

Het ligt voor de hand dat procespartijen in civiele procedures de waarheid moeten vertellen tegen de rechter. Getuigen die valse...

Sluiten