Onno Hennis

Raad van Toezicht scholengemeenschap wil salarisverhoging. Wat zegt de rechter?

Terwijl docenten actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld via ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Het verschil tussen de verjaring van een vordering en de verjaring van een vonnis

Er lijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over de vraag wanneer een ...

Lees verder
Marco Guit

Curator moet adviesrecht ondernemingsraad respecteren bij doorstart!

De ondernemingsraad (OR) van een onderneming heeft een aantal sterke bevoegdheden ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbindingsgrond aanwezig maar ontbinding toch afgewezen?

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet hij ontbinding verzoeken bij ...

Lees verder
Marco Guit

Rechtsverwerking door een curator? Een zaak met een opmerkelijke uitkomst!

In de in deze blog te bespreken zaak, deed een partij die werd aangesproken door ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Is ingebrekestelling altijd vereist? AMS zocht het uit!

Als twee partijen een overeenkomst hebben en één partij schiet in de nakoming ...

Lees verder
Sander Schouten

In hoger beroep tegen faillietverklaring na eigen aangifte, kan dat?

In een recent gepubliceerde uitspraak van het hof Amsterdam lag de vraag voor ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De ontbinding van een vennootschap onder firma, hoe gaat dat?

Het ontbinden van een vennootschap onder firma (VOF) is een uitdaging op zich. ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Onterechte opschorting betaling van aandelen. Wat zijn de consequenties?

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Contractuele boete bij huurachterstand: hoe zit het?

Een huurder laat een fikse huurachterstand ontstaan. In een incassoprocedure vordert ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schending administratieplicht en aansprakelijkheid bestuurder: AMS legt uit!

Een curator kan een bestuurder van een failliete onderneming aansprakelijk stellen ...

Lees verder
Sander Schouten

John de Mol en Elliot willen onafhankelijke commissaris met beslissende stem. Waarom?

Afgelopen maanden waren er twee felle overnamegevechten bij de Ondernemingskamer: ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Het adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement

Als een bedrijf 50 of meer werknemers in dienst heeft is zij verplicht een Ondernemingsraad ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Waarom politieke partij Artikel 1 haar naam moet wijzigen

Nog geen 3 maanden na de tegenvallende verkiezingsuitslag kreeg Artikel 1 een ...

Lees verder
Marcus Wester

Vlucht vertraagd wegens mishandeling gezagvoerder: compensatie?

Luchtvaartmaatschappijen zijn op grond van EU-regelgeving een compensatie verschuldigd ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Arbeidsrecht

Herplaatsing van een werknemer binnen een concern: wanneer kan het?

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als daar (1) een redelijke grond ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

Een concurrentiebeding kan een werknemer behoorlijk in de weg zitten als hij een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Pump fitnessles inbreuk op merk Bodypump van Les Mills?

In de fitnesswereld is er veel aangelegen om originele trainingsconcepten te beschermen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verstoorde arbeidsverhouding: ontslag werknemer terecht?

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan omdat ze niet goed in de groep ligt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Mijn wederpartij zegt dat hij het contract niet heeft getekend, wat nu?

In de wet staat dat een ondertekend geschrift, zoals een contract, tussen de partijen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief