Hidde Reitsma

Inbreuk op een handelsnaam en/of merk; wat zijn de criteria?

Hoe bekijkt een rechter of een andermans handelsnaam of logo te veel lijkt op ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Als een aannemer failliet gaat en het werk is nog niet af, dan zit de opdrachtgever ...

Lees verder
Sander Schouten

Verwijdering opgeslagen goederen boedelschuld of concurrente vordering?

Na het faillissement van een bedrijf staat de curator voor de keuze om lopende ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Rechtmatig belang of fishing expedition?

Op grond van de wet kan een partij inzage afschrift of uittreksel vragen van bepaalde ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ajax scoort ook in de rechtszaal

De eiser in deze zaak verzorgt al meer dan 25 jaar de wedstrijdtenues van alle ...

Lees verder
Onno Hennis

Raad van Toezicht scholengemeenschap wil salarisverhoging. Wat zegt de rechter?

Terwijl docenten actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld via ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Het verschil tussen de verjaring van een vordering en de verjaring van een vonnis

Er lijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over de vraag wanneer een ...

Lees verder
Marco Guit

Curator moet adviesrecht ondernemingsraad respecteren bij doorstart!

De ondernemingsraad (OR) van een onderneming heeft een aantal sterke bevoegdheden ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbindingsgrond aanwezig maar ontbinding toch afgewezen?

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet hij ontbinding verzoeken bij ...

Lees verder
Marco Guit

Rechtsverwerking door een curator? Een zaak met een opmerkelijke uitkomst!

In de in deze blog te bespreken zaak, deed een partij die werd aangesproken door ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Is ingebrekestelling altijd vereist? AMS zocht het uit!

Als twee partijen een overeenkomst hebben en één partij schiet in de nakoming ...

Lees verder
Sander Schouten

In hoger beroep tegen faillietverklaring na eigen aangifte, kan dat?

In een recent gepubliceerde uitspraak van het hof Amsterdam lag de vraag voor ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De ontbinding van een vennootschap onder firma, hoe gaat dat?

Het ontbinden van een vennootschap onder firma (VOF) is een uitdaging op zich. ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Onterechte opschorting betaling van aandelen. Wat zijn de consequenties?

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Contractuele boete bij huurachterstand: hoe zit het?

Een huurder laat een fikse huurachterstand ontstaan. In een incassoprocedure vordert ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schending administratieplicht en aansprakelijkheid bestuurder: AMS legt uit!

Een curator kan een bestuurder van een failliete onderneming aansprakelijk stellen ...

Lees verder
Sander Schouten

John de Mol en Elliot willen onafhankelijke commissaris met beslissende stem. Waarom?

Afgelopen maanden waren er twee felle overnamegevechten bij de Ondernemingskamer: ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Het adviesrecht van de ondernemingsraad tijdens faillissement

Als een bedrijf 50 of meer werknemers in dienst heeft is zij verplicht een Ondernemingsraad ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Waarom politieke partij Artikel 1 haar naam moet wijzigen

Nog geen 3 maanden na de tegenvallende verkiezingsuitslag kreeg Artikel 1 een ...

Lees verder
Marcus Wester

Vlucht vertraagd wegens mishandeling gezagvoerder: compensatie?

Luchtvaartmaatschappijen zijn op grond van EU-regelgeving een compensatie verschuldigd ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief