2 min lezen

Huurder laat zwijnenstal achter, maar incheck rapport ontbreekt. Wat nu?

NL

De huurder van een winkel, woning of een bedrijfspand is verplicht om het gehuurde – als de huurovereenkomst ten einde komt – netjes aan de verhuurder op te leveren. Hij moet opleveren in dezelfde staat als hij het gehuurde heeft ontvangen. Niet zelden laten huurders een zwijnenstal en een beschadigde pand achter. En als er dan geen incheck rapport (ook wel ‘check-in’of opleveringsrapport) is, dan vist de verhuurder achter het net. De huurder wordt namelijk beschermd. Advocaat huurrecht Thomas van Vugt legt uit hoe het zit.

Wettelijk vermoeden: huurder beschermd

De huurder is verplicht om het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst aan de verhuurder op te leveren. Dat staat in de wet. Als er bij het aangaan van de huurovereenkomst een beschrijving van het gehuurde (in de praktijk vaak een incheck rapport genoemd) is opgemaakt, dan moet de huurder het gehuurde in dezelfde staat als daarin omschreven aan de verhuurder opleveren. Maar er staat ook in de wet dat als er geen incheck rapport is opgemaakt, de huurder wordt ‘verondersteld’ het gehuurde in dezelfde staat te hebben opgeleverd als hij hem ontvangen heeft.

Bewijsrisico verschuift naar de verhuurder

In de praktijk komt het dus voor dat huurders een afgeleefde en beschadigd pand aan hun verhuurder kunnen opleveren, en de huurder – als er geen incheck rapport is – vrijuit gaat. De wet zorgt er namelijk voor dat ervan wordt uitgegaan dat het gehuurde ook bij aanvang van de huurovereenkomst in diezelfde staat was. De verhuurder moet dan, als hij zijn schade vergoed wil zien, bewijzen dat de beschadigingen tijdens de huurperiode zijn ontstaan, en dat is vaak erg lastig: juist daarvoor zijn de incheck rapporten bedoeld.

Bewijslevering voor verhuurder vaak lastig

De verhuurder kan dan een poging doen door bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
te leveren aan de hand van getuigenverklaringen, foto’s uit de verhuuradvertentie, of door andere middelen die hij voorhanden heeft. Het probleem is echter dat een wettelijk bewijsvermoeden niet zomaar van tafel is. Het advies is daarom om altijd een incheck rapport op te maken waarop een uitgebreide omschrijving staat van het gehuurde en alle beschadigingen die er zijn. Ter voorkoming van twijfel is het verstandig om daar ook foto’s aan te hechten.

Advies bij oplevering huurpand

Heeft u een geschil met een huurder over de oplevering van een huurpand ( bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
, winkelruimte of woning), neem dan contact op met de huurrecht specialist van AMS Advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence