3 min lezen

Verkopen van aandelen waar beslag op ligt? Zo makkelijk gaat dat niet!

NL

Alhoewel beslag op aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
veilig lijkt, is het te gelde maken van de in beslag genomen aandelen vaak een uitdaging en een lang traject. Aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag, legt advocaat ondernemingsrecht Thomas van Vugt dit traject uit.

Een vonnis leidt tot executoriaal beslag op aandelen

In het arrest was op 7 april 2015 conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
gelegd ten laste van de vennootschap naar Russisch recht Trest op haar aandelen in het kapitaal van Nostro Futuro B.V. Bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, is Trest veroordeeld tot het betalen van een geldsom. Na betekening van het vonnis is het conservatoir beslag op de aandelen overgegaan in een executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
.

Executoriaal beslag op aandelen verzilveren? Eerst een verzoekschrift

Indien er sprake is van een executoriaal beslag op aandelen dient eerst op grond van artikel 474g Rv de rechtbank via een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
te worden verzocht of de aandelen waar executoriaal beslag op rust mogen worden verkocht en overgedragen, alsmede binnen welke termijn dit dient te geschieden.

Verkopen van aandelen waar beslag op rust blijkt lastig

Het probleem is vaak echter dat bepalingen uit de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
die zien op het aanbieden en verkopen van aandelen gevolgd moeten worden. De rechtbank dient dus ook deze bepalingen in acht te houden, waaronder bijvoorbeeld een blokkeringsregeling. Daar komt bovendien ook nog bij dat het niet makkelijk is een prijs vast te stellen voor de aandelen waar executoriaal beslag op rust. Vaak ontbreken namelijk relevante financiële gegevens.

In hoger beroep wordt geprobeerd de verkoop tegen te gaan

In het arrest werd ook een verzoek bij de rechtbank ingediend om de aandelen te mogen verkopen. De rechtbank heeft het verzoek toegewezen waarna hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
is ingesteld met het verzoek de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
van de rechtbank te vernietigen en de toestemming tot verkoop van de aandelen te weigeren.

In hoger beroep winnen? Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden

Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat alleen geweigerd kan worden op goede gronden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien bevoegdheid is misbruikt door de executant. Hierbij kan men denken aan een juridische of feitelijk misslag in het vonnis. Hiervan is niet gebleken, want in hoger beroep wordt alleen aangehaald dat verhaal in Rusland onmogelijk is en sprake is van een onomkeerbare situatie. Dit wordt door het Gerechtshof niet gevolgd, aangezien verzoekers zelf een transactie zijn aangegaan met een Russische vennootschap en daarmee de gestelde verhaalproblematiek kennelijk voor lief hebben genomen.

Problemen na winnen hoger beroep

Het Gerechtshof heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd, maar daarmee is deze kwestie nog niet gedaan. De prijs van de aandelen en de wijze hoe de aandelen moeten worden verkocht kan nog voor problemen zorgen. Van belang is daarom om je vooraf goed te informeren indien een dergelijk traject wordt gestart. De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in het ondernemingsrecht en kunnen u bijstaan.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence