3 min lezen

Verwijzing naar schadestaat? Leg executoriaal beslag!

NL

Het komt vaak voor dat een procedure als het ware in tweeën wordt geknipt. In de eerste procedure wordt dan aan de rechter gevraagd een oordeel te vormen over de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een van de procespartijen, om vervolgens – als aansprakelijkheid wordt aangenomen – de zaak naar de schadestaat te verwijzen. Hoewel de schadeomvang dan nog niet vast staat, is het wel mogelijk om uit hoofde van dat vonnis meteen executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
te leggen. Dat wordt toegelicht door incassorecht advocaat Thomas van Vugt.

De voordelen van een schadestaatprocedure

Als de begroting van de schade ingewikkeld is, of de omvang van de schade nog niet duidelijk is, wordt er vaak voor gekozen om in eerste instantie de aansprakelijkheid vast te laten stellen en verwijzing naar de schadestaatprocedure te vragen. Bijkomend voordeel is dat de hoogte van het griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
griffierecht
op het laagste tarief wordt vastgesteld, net als de kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
proceskostenveroordeling
voor het geval je als eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in het ongelijk wordt gesteld: de hoogte van die tarieven is namelijk gebaseerd op de hoogte van de ingestelde vordering. Die is – als verwijzing wordt gevorderd – van ‘onbepaalde waarde’.

Nadelen schadestaat: onderhandelingen na hoofdprocedure

Het nadeel van verwijzing naar de schadestaat is dat het langer duurt voordat de schade daadwerkelijk vergoed wordt. Veel partijen kiezen er daarom voor om de uitkomst van de schadestaat niet af te wachten, maar om met elkaar te gaan onderhandelen over de hoogte van de te vergoeden schade. Een ander nadeel is dat de veroordeelde partij wellicht vermogensbestanddelen zal gaan wegmaken om te voorkomen dat de winnende partij zich daarop – als de schadestaat is afgerond – kan verhalen.

Beslag ook mogelijk als vordering niet vaststaat

Een oplossing is in dat geval om executoriaal beslag te leggen op de bezittingen van de veroordeelde partij. Het maakt dan niet uit dat de hoogte van de schade nog niet vaststaat: dat gebeurt namelijk in de schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
. Het executoriaal beslag krijgt dan min of meer het karakter van een conservatoir beslag. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde in 2014 namelijk:

“(…)dat het mogelijk is executoriaal beslag te leggen in het geval dat (zoals hier) het een vordering betreft waarvan het geldelijk beloop weliswaar nog niet is bepaald, maar de schuldenaar is veroordeeld tot schadevergoeding op te maken bij staat.”

Beslag kan onderhandelingen bespoedigen

Kortom: met een verwijzing naar de schadestaat in de hand, kun je beslag laten leggen ten laste van je schuldenaar. Weliswaar is de schuldeiser aansprakelijk als hij beslag legt voor een vordering die achteraf helemaal niet blijkt te bestaan, maar in veel gevallen zal een schuldeiser graag bereid zijn dit risico te dragen. Bijkomend voordeel is dat het leggen van executoriaal beslag onderhandelingen op gang kan brengen, of de uitkomst daarvan kan bespoedigen. De partij ten laste van wie beslag is gelegd, zal vaak namelijk maar wat graag onder dat beslag uit willen, zonder een uitspraak in de schadestaatprocedure te moeten afwachten.

Advies van een AMS procesadvocaat

Wilt u advies over het voeren van een procedure, executie van een vonnis of het leggen van beslag? Neem dan contact op met de advocaat procesrecht van AMS Advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence