3 min lezen

Opheffing executoriaal beslag woning eisen in kort geding

NL

Een bank die een hypotheek heeft rusten op een woning, heeft vaak belang bij de onderhandse verkoop hiervan in plaats van een veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
executieveiling
omdat een veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
in beginsel minder opbrengt. Maar als er beslag rust op de woning, kan er geen levering plaatsvinden en loopt de verkooptransactie gevaar.  Advocaat Marco Guit, gespecialiseerd in beslag- en executiezaken, bespreekt een interessante uitspraak in kort geding tussen een hypotheekverstrekker en een koppige beslaglegger.

 

Schuldeiser legt eerst conservatoir en dan executoriaal beslag

In dit executiegeschil ging het om het volgende. ABN Amro Bank heeft aan echtpaar X een hypotheek verleend. De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij in deze zaak is een schuldeiser van het echtpaar die conservatoir beslag heeft gelegd op hun woning. Bij vonnis van de rechter heeft de schuldeiser zijn vordering op het echtpaar toegewezen gekregen waardoor het conservatoire beslag over is gegaan in een executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
. Gedaagde heeft het beslag nog niet uitgewonnen.

Onderhandse verkoop huis met instemming hypotheekbank

Het echtpaar heeft het huis vervolgens onderhands verkocht en ABN Amro heeft met deze verkoop ingestemd. De hypotheeklening was echter aanzienlijk meer dan de verkoopprijs. Het echtpaar zal na afbetaling aldus met een restschuld opgezadeld zitten. Om het onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
te kunnen leveren moet het vrij zijn van beslagen. Gedaagde weigert echter vrijwillig het beslag door te halen (verwijderen) zodat de levering wordt geblokkeerd.

Bank eist opheffing executoriaal beslag

ABN Amro vordert in het kort geding opheffing van het beslag. Volgens haar maakt gedaagde misbruik van zijn executiebevoegdheid door niet mee te werken aan opheffing. De voorzieningenrechter is het hier mee eens. Het is niet aannemelijk dat het huis bij veiling of op een later tijdstip voor een aanzienlijk hoger bedrag zal worden verkocht. Het kan daarom ook niet worden verwacht dat gedaagde ooit zijn vordering kan verhalen op de verkoopopbrengst. Immers, de vordering van de hypotheekhouder heeft voorrang op die van gedaagde als concurrentie schuldeiser, aldus de rechter.

Misbruik bevoegdheid: geen belang bij handhaving beslag

Gedaagde heeft daarom geen in redelijkheid te respecteren belang bij handhaving van het beslag mits de door hem gemaakte executiekosten worden vergoed door het echtpaar. Immers, bij een voortgezette executie door gedaagde zouden de executiekosten eerst uit de executieopbrengst worden voldaan voordat vorderingen van separatisten (schuldeisers met een voorrangsrecht zoals de hypotheekbank) aan de beurt komen. De Voorzieningenrechter heft het beslag op zoals gevorderd onder de voorwaarde dat gedaagde de executiekosten krijgt vergoed.

AMS bij executiegeschillen en opheffing beslag

Als een huis op een executieveiling wordt verkocht, moet van de opbrengst eerst de hypotheek worden afgelost (met uitzondering van de executiekosten). Pas daarna wordt het restant verdeeld over eventuele beslagleggers. Aangezien de meeste huizen belast zijn met een hypotheek, doe je er als “gewone” (of: concurrente) schuldeiser goed aan om bij een voornemen om beslag op een huis te leggen, eerst te checken hoeveel hypotheek er op rust. Zeker omdat in de huidige crisis de executiewaarde soms (veel) lager is dan de hypotheek (vandaar het probleem met de restschuld). Dus als je beslag legt op een huis waar na verkoop eerst een hoge hypotheek van moet worden betaald, heb je weinig kans op verhaal van je vordering. Wel kan het beslag dienen als een drukmiddel als de verkopers van plan zijn hun huis onderhands (dus op de vrije markt) te verkopen. In dit geval bemoeide de bank zich ermee en dan spelen er andere belangen een rol.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence