Terug
g

griffierecht

Griffierecht is het bedrag dat procederende partijen aan een rechterlijke instantie moet betalen voor de behandeling van een rechtszaak.

De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, het inkomen van de procederende partij en of de procespartij een particulier of rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is. Mensen met een laag inkomen kunnen voor een gereduceerd tarief in aanmerking komen.

Het griffierecht is in beginsel hoger naarmate het financieel belang van de zaak groter is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op