Terug
s

schadestaatprocedure

Een schadestaatprocedure is een apart in de wet geregelde procedure die enkel gaat over de vaststelling van schade. De aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een partij is al in een eerdere procedure vastgesteld. De vraag of een partij aansprakelijk is wordt meestal tegelijk met de vraag naar de omvang van de schade wordt behandeld in één procedure. Maar soms kan het in ingewikkelde of langlopende procedures handig zijn eerst een definitief oordeel te krijgen over de aansprakelijkheid voordat er -aanzienlijke- kosten voor deskundigen worden gemaakt met betrekking tot de schadeberekening.

Een rechter zal in de beslissing omtrent de aansprakelijkheid (de eerste procedure) de aansprakelijke partij veroordeling tot vergoeding van de schade “op te maken bij staat”. In de schadestaatprocedure kan niet meer gediscussieerd worden over de gehoudenheid van die partij om de schade van de benadeelde te vergoeden. Slechts de omvang van de schade alsmede enkele verweren met betrekking tot schadebeperking aan de zijde van de benadeelde kunnen aan bod komen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op