2 min lezen

Vordering tot ontruiming “met de sterke arm”, hoe zit het?

NL

In huurgeschillen komt het vaak voor dat de verhuurder vordert dat de huurder tot ontruiming wordt veroordeeld, en dat de verhuurder wordt gemachtigd om de ontruiming zelf uit te voeren, “zo nodig met behulp van de sterke arm”. Die laatste vordering wordt doorgaans afgewezen, maar is toch vaak in dagvaardingen opgenomen. Advocaat huurrecht en procesrecht Thomas van Vugt legt aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit hoe het zit.

Veroordeling tot ontruiming: deurwaarder voert uit

Als de huurder tot ontruiming wordt veroordeeld in een vonnis (eerste aanleg) of arrest ( hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
), dan kan de verhuurder dat vonnis aan de huurder laten ‘betekenen’. Dat betekent dat de deurwaarder het vonnis aan de huurder overhandigd. Die krijgt dan de gelegenheid om vrijwillig aan de uitspraak te voldoen.

Ontruiming huurpand door deurwaarder

Als de huurder niet vrijwillig vertrekt, dan kan de deurwaarder ingrijpen. De deurwaarder heeft op grond van de wet (art. 555 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) namelijk de bevoegdheid tot gedwongen ontruiming. Dat betekent dat de deurwaarder het pand binnen mag gaan, deuren mag openen en de ontruiming ook fysiek mag bewerkstelligen.

Geen belang bij vordering om zelf te ontruimen

Gelet op die wettelijke bevoegdheid van de deurwaarder, zullen rechters een vordering van de verhuurder om hem te machtigen zelf te ontruimen niet toewijzen. Bij een dergelijke vordering is namelijk geen belang, omdat de deurwaarder al tot gedwongen ontruiming over mag gaan. Dat blijkt opnieuw uit het hierboven genoemde arrest. Toch komt een dergelijke vordering vaak terug in dagvaardingen, maar dat is dus ten onrechte. Het leidt bijna standaard tot afwijzing van dat gedeelte van de vordering. Het opnemen van een dergelijke tekst is dus niet nodig.

Huurpand ontruimen? Niet zonder vonnis of arrest

Keerzijde is dat het ontruimen van een huurpand niet zonder vonnis of arrest kan: zonder een dergelijke uitspraak heeft de deurwaarder namelijk geen bevoegdheid daartoe. Heeft u hulp nodig bij het ontruimen van een huurpand of wilt u advies? Neem dan contact op met de huurrecht advocaat van AMS Advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence