Rechter dwingt huurder tot ontruiming vanwege verhuur via Airbnb

De rechtbank in Amsterdam heeft een huurder die zijn appartement via Airbnb aan toeristen onderverhuurde veroordeeld tot ontruiming. De rechter in kort geding vindt deze vorm van onderhuur, waarbij telkens voor korte periodes tegen zeer hoge huurprijzen wordt verhuurd, zo ernstig dat hij het gerechtvaardigd vindt om de eis van de verhuurder in te willigen. Voor verhuurders die ook in actie willen komen tegen short-stay verhuur van hun appartement is dit een belangrijke uitspraak. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt bespreekt deze zaak. 

Verhuur appartement aan toeristen via internet

In veruit de meeste huurovereenkomsten is vastgelegd dat een huurder alleen maar mag onderverhuren als de verhuurder daarvoor toestemming geeft. Zo ook in dit geval. De huurder in kwestie heeft die toestemming echter niet gevraagd, laat staan gekregen. De advocaat van de verhuurder heeft in dit kort geding diverse uitdraaien van websites, waaronder Airbnb, aan de rechter getoond. Daaruit  blijkt dat de huurder zowel een appartement op 2-hoog als op 3-hoog heeft aangeboden, de één voor £ 125 en £ 146 per nacht. Daarnaast blijkt eruit dat met de appartementen op 2-hoog en 3-hoog op een Franse en een Duitse website is geadverteerd. Ontkennen had voor de huurder dan ook geen zin.

Ontruiming toegewezen door rechter

De omwonenden hebben bij de verhuurder geklaagd over de overlast die de verhuur met zich meebracht. Niet alleen geluidsoverlast maar ook door de zoveelste lekkage die is ontstaan als gevolg van het laten overlopen van het bad, zo blijkt uit het vonnis. De rechter is duidelijk in zijn oordeel: nu het commerciële, telkens kortdurende verhuur aan toeristen betreft, waarvoor de huurder een zeer hoge huurprijs in rekening brengt, kwalificeert de onderverhuur als een zodanige tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
dat deze tekortkoming in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
zal leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het is om die reden dat de ontruiming alvast wordt toegewezen. De huurder krijgt van de rechter precies een maand om het gehuurde te ontruimen.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte bij optreden tegen short-stay verhuur

Over verhuur aan toeristen van websites als Airbnb is veel te doen. In eerdere rechtszaak werd duidelijk dat de Vereniging van Eigenaren short-stay verhuur aan toeristen kan verbieden. Maar uit deze uitspraak blijkt dat je als verhuurder ook zèlf actie kunt ondernemen. Verhuurders die met hetzelfde probleem kampen kunnen zich beroepen op deze uitspraak.

Meer in Huurrecht
Huurrecht bedrijfsruimte
Huurder kantoorruimte kan ontruiming jaren uitstellen

Als een huurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd, kan bij de rechtbank een verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn worden...

Sluiten