Hoe duur is een rechtszaak? AMS legt uit!

Door Robert van Ewijk in Procesrecht op 4 minuten leestijd

Hoe duur is een rechtszaak? AMS legt uit!

Helaas is in je recht staan vaak wat anders dan je recht krijgen. Dat komt omdat voor het behalen van je recht in veel gevallen de gang naar de rechter nodig is. Dat kan kostbaar zijn. Hoe kostbaar, en hoe groot het procesrisico is, is van tevoren niet altijd exact te bepalen, en dat schrikt met name particulieren vaak af. Toch kan een goede schatting gemaakt worden, vandaar dat advocaat procesrecht Robert van Ewijk in dit blog de vraag beantwoordt hoe duur een rechtszaak nu echt is.

Kosten van advocaat en gemachtigde

In procedures bij de kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
in te schakelen. Wel is het vaak verstandig om toch een advocaat of gemachtigde in te huren vanwege de juridische complexiteit van de zaak. Bij andere procedures bij de rechtbanken of gerechtshoven is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. De kosten van een advocaat zijn verschillend. Niet alleen hanteren verschillende advocaten andere uurtarieven, maar nog belangrijker is de vraag hoeveel tijd de advocaat in een zaak steekt. De advocaten van AMS Advocaten geven op voorhand altijd zoveel mogelijk – en voor zover de zaak zich daarvoor leent – een inschatting van de tijd die zij kwijt denken te zijn voor het voeren van een procedure.

Hou rekening met de kosten van griffierechten

Andere kosten waar rekening mee gehouden moet worden zijn de kosten van griffierechten. Dat is een tegemoetkoming die je als eisende en eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
partij aan de rechtbank moet betalen. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van het belang van de zaak. Ook maakt het nog iets uit of de procespartij een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
of een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is. Hoe groter het belang, hoe hoger de griffierechten. De griffierechten zijn in 2017 vastgesteld op minimaal € 78,– en maximaal € 6.504,–. Hoe hoog de griffierechten voor uw zaak precies zijn is na te kijken op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Deurwaarderskosten (in beginsel) voor eisende partij

Voor dagvaardingsprocedures geldt – in tegenstelling tot verzoekschriftprocedures – dat de deurwaarder de gedaagde partij bij exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
moet oproepen om op de zitting te verschijnen: dat exploot heet een dagvaarding. De kosten die de deurwaarder daarvoor in rekening brengt moeten in beginsel door de eisende partij betaald worden. Die dagvaardingskosten bedragen met ingang van 1 januari 2017 € 97,31 inclusief BTW.

Vergoeding proceskosten in geval van winst

Als je als eisende partij de procedure wint dan wordt in veel gevallen ook een kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
kostenveroordeling
voor de verliezende partij uitgesproken. Veelal wordt de verliezende partij dan veroordeelt om de volledige griffierechten en de deurwaarderskosten van de winnende partij te betalen. Voor advocaatkosten wordt vaak ook een veroordeling uitgesproken, maar het gaat dan niet om de volledige kosten. De advocaatkosten zijn namelijk gemaximeerd op een forfaitair tarief. In dit artikel van mijn kantoorgenoot Hein Hoogendoorn wordt dat verder toegelicht.

Procesrisico: eisende partij kan verliezer zijn

De keerzijde van de zojuist besproken kostenveroordeling is dat je als eisende partij ook de verliezer kunt zijn. Dat kan ertoe leiden dat je niet alleen je eigen kosten moet dragen, maar een vergoeding moet betalen voor de kosten die de wederpartij heeft moeten maken om verweer te kunnen voeren (advocaatkosten en griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
griffierecht
).

Kanseninschatting aan de hand van het belang van de zaak

Het is gelet op het voorgaande, de kosten van het procederen en het procesrisico, van belang dat voordat een procedure wordt gestart niet alleen wordt gekeken naar de kans van slagen, maar ook naar de kosten van het voeren van een procedure. Ook het procesrisico moet worden beoordeeld en vergeleken worden met het belang van de zaak. Want: de kosten van het krijgen van je recht moet wel in verhouding staan tot de omvang van dat recht. Voor een beoordeling van uw zaak en een kosteninschatting kunt u contact opnemen met de advocaat procesrecht van AMS Advocaten.

Blijf op de hoogte: de nieuwsbrief van AMS Advocaten

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Gratis en vrijblijvend uiteraard!
 • * = verplicht veld
 • Robert van Ewijk - Advocatenkantoor AMS Advocaten
  Robert van Ewijk Robert heeft een brede interesse en is onder meer werkzaam op het gebied van het huurrecht, vastgoedrecht, incasso en verbintenissenrecht.

  Volg Robert ook op LinkedIn of Twitter

  Robert is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
  Volg ons op social media
  Ontvang onze nieuwsbrief
  Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
 • * = verplicht veld
 • Categorieën
  Meer in Procesrecht
  Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
  Rechtmatig belang of fishing expedition?

  Op grond van de wet kan een partij inzage afschrift of uittreksel vragen van bepaalde stukken van degene die de...

  Sluiten