3 min lezen

Als ik win, wie betaalt dan mijn advocaat?

NL

Betaalt de verliezende partij alle advocaatkosten? Deze vraag wordt vaak gesteld wanneer overwogen wordt een gerechtelijke procedure op te starten. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt legt uit hoe het zit met de vergoeding van gemaakte advocaatkosten en de zogenaamde kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
proceskostenveroordeling
.

Welke partij betaalt advocaatkosten?

In gerechtelijke uitspraken is vaak te lezen dat de verliezende partij in de proceskosten wordt veroordeeld. Soms ziet de rechter aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren. Dat wil zeggen dat elke partij zijn eigen proceskosten moet betalen. Vaak is dat zo bij procedures van familierechtelijke aard. De gedachte daarachter is dat beide partijen voor zulke procedures vaak evenveel verantwoordelijkheid dragen. In de regel veroordeelt de rechter de verliezende partij echter in de proceskosten van de winnaar.

Waar bestaat het bedrag precies uit?

Voor het aanhangig maken Het starten van een procedure bij de rechter door een dagvaarding of een verzoekschrift.
» Meer over aanhangig maken
aanhangig maken
van een procedure of het als gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
verschijnen in een procedure moet (meestal) griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
griffierecht
aan de rechtbank worden betaald. Ook kan zijn het zo zijn dat er deurwaarderkosten zijn gemaakt. Deze komen bij een proceskostenveroordeling in aanmerking voor integrale vergoeding. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld kosten voor getuigen of voor (op verzoek van de rechtbank) ingeschakelde deskundigen.

Advocaatkosten zijn gemaximeerd

Voor gemaakte advocaatkosten zit dat anders. Voor wat betreft de advocaatkosten zal in de regel een honorarium op basis van een uurtarief met uw advocaat zijn overeengekomen. Advocaatkosten komen wel voor vergoeding in aanmerking, maar zijn gemaximeerd. Voor elke proceshandeling die uw advocaat verricht (bijvoorbeeld het opstellen en indienen van een processtuk of het bijwonen van een zitting) wordt een of soms een half punt (een zogenaamd liquidatiepunt) toegekend.

Vastgestelde vergoeding dekt niet altijd gemaakte kosten

Elk liquidatiepunt vertegenwoordigt een forfaitair vastgestelde waarde. Die waarde is op haar beurt weer afhankelijk gesteld van het geldelijk belang dat met de procedure gemoeid gaat. Hoe hoger dit belang is, hoe hoger de waarde is die wordt toegekend aan 1 liquidatiepunt. Bij ingewikkelde procedures met veel proceshandelingen over grote financiële belangen, zal een proceskostenveroordeling voor wat betreft de advocaatkosten dus hoger uitvallen dan bij een relatief simpele procedure met een klein belang. Vaak is dit forfaitair vastgestelde bedrag dus niet precies gelijk aan de advocaatkosten die u daadwerkelijk heeft moeten maken.

Procedures over intellectuele eigendomsrechten

In procedures die gaan over intellectuele eigendomsrechten komen de proceskosten soms wel voor integrale vergoeding in aanmerking. Voor dit specifieke onderwerp verwijs ik naar een eerdere blog op onze website.

Veroordeling niet altijd garantie betaling

Voor veroordelingen in het algemeen maar ook voor de proceskostenveroordeling geldt dat daadwerkelijke betaling door de verliezende partij niet wordt gegarandeerd. Als uw wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
geen verhaal biedt, kan u alsnog met lege handen komen te staan. Het kan daarom raadzaam zijn om van te voren onderzoek te doen naar verhaalsmogelijkheden bij de wederpartij of om voorafgaand aan de procedure conservatoir beslag te leggen. Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence