De Dikke Van Dale in het procesrecht

Dat wetboeken belangrijk zijn in ons procesrecht is wel bekend. En dat rechters en advocaten van woorden houden en die op een weegschaal wegen ook. Maar woordenboeken: spelen die nog een rol van betekenis in procedures in Nederland? Procesadvocaat Thomas van Vugt legt uit dat dit zeker het geval is. Hij maakt een uitstapje naar het bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld.
» Meer over bestuursrecht
bestuursrecht
door een recent vonnis te bespreken, waarin het belang van de Dikke van Dale aan de orde kwam.

Juridisch kwalificeren

In de wet, statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een B.V. of de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
van een VvE staat wat wel en wat niet mag. Zo staat in de wet dat je niet mag stelen, staat in de statuten hoeveel stemrecht de aandeelhouders van een BV hebben en staat in de splitsingsakte van de VvE dat je een appartement als woning moet gebruiken. Maar: wat is de betekenis van het woord ‘stelen’? En zoals in veel VvE-procedures aan de orde komt, wat is de betekenis van het woord ‘woning’? En nog belangrijker: is de gedraging die in een rechterlijke procedure aan de orde komt te kwalificeren als ‘stelen’ of als gebruik als ‘woning’? Het is aan de rechter om die vraag te beantwoorden, maar hoe doet hij dat?

Definities in de wet, statuten of reglementen

Vaak staan er van bepaalde gedragingen definities in de wet, de statuten of de reglementen waarop een beroep wordt gedaan. Zo is ‘stelen’ gedefinieerd als het wegnemen van een goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort. Wat het stemrecht inhoudt en hoe dat moet worden gebruikt staat in de wet en in de statuten te lezen. Maar het begrip ‘woning’ staat niet in de wet en staat niet in de splitsingsakte van de VvE. Toch zal een rechter een uitspraak moeten kunnen doen over dat begrip en of het gebruik dat in zijn procedure aan de orde is daarmee strookt. Hij kan dat doen door te redeneren, maar hij kan ook – simpelweg – een woordenboek erbij pakken.

New York Pizza: fastfoodrestaurant?

Zo moest de bestuursrechter in Amsterdam gisteren beoordelen of New York Pizza, die een nieuwe vestiging wilde openen op de Ferdinand Bolstraat, een fastfoodrestaurant is of een restaurant. In het eerste geval was het in strijd met het bestemmingsplan (die geen definitie kent van fastfoodrestaurant en restaurant) en in het tweede geval niet. De rechter loste het praktisch op. Hij las in de Dikke van Dale dat fastfood wordt beschreven als voedsel waarvoor geen of weinig bereidingstijd nodig is. De rechter vond dat dit ook voor pizza geldt, en kwam daarom tot de conclusie dat New York Pizza een fastfoodrestaurant wilde openen, wat dus niet mocht. Ook in het civiele recht wordt door rechter op deze manier invulling gegeven aan wettelijke of statutaire termen.

Procesadvocaat van AMS

Heeft u vragen over een bewijskwestie of wilt u weten hoe een wettelijke of statutaire bepaling in uw specifieke geval moet – of kan – worden uitgelegd? Neem dan contact op met de procesadvocaat van AMS Advocaten in Amsterdam.

More in Procesrecht
Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechter geeft incassobureau ervan langs

De kantonrechter in Maastricht heeft in een recent en uiterst lezenswaardig vonnis (de gemachtigde van) Direct Pay uit Barendrecht ervan...

Close