Gebruik appartement strijdig met bestemming volgens splitsingsakte?

In deze zaak stelt de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) van een appartementencomplex dat een van de eigenaren handelt in strijd met de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
en –reglement door zijn appartement steeds wisselend in gebruik te geven aan derden. Advocaat Robert van Ewijk, gespecialiseerd in het VvE recht, bespreekt het vonnis van de rechtbank.

 

 

Gemeente geeft akkoord op verhuur appartement

gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
is eigenaar van een appartement, maar woont hier zelf niet. Hij heeft een aannemersbedrijf en laat zijn werklieden uit Slowakije gedurende een project in het appartement wonen. Hierdoor wijzigt de samenstelling van de bewoners per project. De gemeente heeft een omzettingsvergunning verleend voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte voor zes bewoners. Dit ten behoeve van kamergewijze verhuur.

Splitsingsakte: appartement bestemd als winkel of woonruimte

Uit de splitsingsakte blijkt dat de bestemming van het appartement winkel-annex woonruimte is. Het mag niet als pension worden ingericht. Volgens het splitsingsreglement mag een ander dan de eigenaar het appartement gebruiken, maar dan alleen als zelfstandige woonruimte. Ook moet de gebruiker zich aan de regels van het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
houden en hiervoor tekenen.

VvE: appartement wordt niet duurzaam bewoond

De advocaat van de VvE vindt dat het appartement niet als woning wordt gebruikt, omdat er geen sprake is van personen die er duurzaam verblijven. De woning wordt commercieel geëxploiteerd als pension. Bovendien is er geen gebruikersverklaring ondertekend. Tot slot veroorzaakt het gebruik overlast. De eigenaar van de woning zegt dat het appartement ook een winkelbestemming heeft en dus commercieel geëxploiteerd mag worden. Dit doet hij echter niet, want de werklieden betalen geen huur.

Rechtbank bepaalt dat eigenaar aan regels VvE moet houden

De rechtbank stelt dat hier niet meer gesproken kan worden van gebruik overeenkomstig de bestemming woonruimte. Het appartement is aangekocht met de bedoeling om het commercieel te exploiteren door er werklieden te huisvesten die voor de eigenaar werken. Daarnaast heeft de eigenaar de woning nooit zelf bewoond en maken alleen derden – steeds voor korte tijd en in wisselende samenstelling – gebruik van het appartement. Het wijzigen van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte bevestigt dat er geen sprake meer is van gebruik als zelfstandige woonruimte. Dat een vergunning is verleend voor kamergewijze verhuur, betekent niet dat de eigenaar zich niet meer aan de regels van de VvE hoeft te houden.

Meer in VvE
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Mandaat van de VvE voor onderhoud ook achteraf mogelijk?

In een zaak die recent diende voor de rechtbank Noord-Holland, had een appartementseigenaar (mevrouw X) haar Vereniging van Eigenaars (VvE)...

Sluiten